Tiskové zprávy

rss RSS kanál tiskových zpráv Ostravské univerzity

Tiskové zprávy


Výpis od 01. 01. 2006 do 30. 11. 2020

Vyjádření Ostravské univerzity k diplomové práci ministra Metnara
Na základě provedené analýzy dospěla Ostravská univerzita k závěru, že se ministr Lubomír Metnar ve své diplomové práci nedopustil vědomého plagiátorství. Práce se zdroji v této práci je však označena za nedostatečnou.
27. 07. 2018 / Ostravská univerzita

Dočasné řešení problému dvou děkanů na Lékařské fakultě
Rektor Ostravské univerzity plně respektuje výrok i odůvodnění Krajského soudu v Ostravě, který zrušil jeho původní rozhodnutí o odvolání docenta Zonči z funkce děkana. Krajský soud mu zároveň se zrušením jeho rozhodnutí vrátil věc k dalšímu řízení, které je rektor podle rozsudku povinen provést. Rektor poukazuje na to, že důvod zrušení netkvěl v jeho postupu, ale v postupu akademického senátu Lékařské fakulty. Z rozsudku plyne, že hlasování tohoto senátu, které bylo zatíženo vadou, se musí zopakovat a rektor již akademický senát k tomuto vyzval.
13. 07. 2018 / Ostravská univerzita, Lékařská fakulta

Vyjádření k rozsudku Krajského soudu v Ostravě, jímž se ruší rozhodnutí rektora OU o odvolání děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity z funkce a věc se vrací rektorovi k dalšímu řízení.
Návrh na odvolání děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity byl řádně podán předsedovi akademického senátu Lékařské fakulty (dále jen AS LF) dne 13. října 2016 skupinou akademických pracovníků Lékařské fakulty. Tento návrh byl schválen na mimořádném zasedání AS LF dne 2. listopadu a postoupen k rozhodnutí rektorovi, který shledal důvody pro odvolání oprávněné, tomuto návrhu vyhověl a docenta Zonču z funkce odvolal. Rektor měl před vydáním rozhodnutí o odvolání děkana z funkce zpracováno vyjádření od externího renomovaného právníka o správnosti složení AS LF.
11. 07. 2018 / Ostravská univerzita, Lékařská fakulta

Ostravská univerzita chystá českou a slovenskou výtvarnou výstavu POŘÁD SPOLU
V rámci oslav 100 let republiky katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity ve spolupráci s Fakultou umění OU a správou Dolu Michal připravila rozsáhlou výstavu, kde představí 45 výtvarných umělců a skupin, více než 100 uměleckých děl a bohatý doprovodný program. Vernisáž propukne ve středu 11. července 2018 od 18.00 v Cechovně Dolu Michal. Po vernisáži bude následovat doprovodný program, který vyvrcholí venkovním koncertem skupiny Vítrholc v 19.30.
09. 07. 2018 / Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Fakulta umění

Happening Jsme Ostravská!: Centrum ožije vědou, hudbou i divadlem
Ostravská univerzita opět vyráží do ulic! 28. června 2018 se bude na Masarykově náměstí v Ostravě konat již 4. ročník happeningu Jsme Ostravská!. Kromě legendární bitvy O pohár Ostravské univerzity, ve které střední školy soutěží o ceny v hodnotě přes 130 tisíc korun, zahrají kapely N.O.H.A. a Hard to Frame, ostravská zpěvačka Elis a odehraje se zde neopakovatelný souboj v improvizovaném humoru v podání dvou ostravských divadelních spolků ALLIMP a ImPéčko. Srdečně všechny zveme, akce je zdarma a je přístupná nejširší veřejnosti.
26. 06. 2018 / Ostravská univerzita

Ostravská univerzita dobývá žebříčky Times Higher Education
Ostravská univerzita sklízí úspěchy v nových žebříčcích Times Higher Education (THE). V rámci výběru nejlepších vysokoškolských institucí ze zemí s rozvojovou ekonomikou se dle THE umístila univerzita na 201. – 250. místě a v sekci New Europe pak na místě 30. V kontextu českého prostředí se Ostravská univerzita umístila v obou případech na 7. místě.
01. 06. 2018 / Ostravská univerzita

Nejnovější pohled na obživu a složitou existenci obyvatel na Valašsku
Ve dnech 23. - 25. května se bude konat ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm konference s názvem Valašsko - historie a kultura II Obživa, která nabídne témata spojená se složitou existencí a možnostmi obživy na Valašsku. Výstupem pak bude rozsáhlá publikace pro širokou veřejnost.
16. 05. 2018 / Ostravská univerzita, Filozofická fakulta

Mezinárodní konference o ochraně veřejného zdraví na Lékařské fakultě Ostravské univerzity
24. - 25. 4. 2018 proběhne na půdě Lékařské fakulty Ostravské univerzity mezinárodní konference odborníků v oblasti veřejného zdraví, kteří se budou zabývat například vlivem životního prostředí na zdraví obyvatel v průmyslových regionech, genetické modifikaci nebo rezistenci mikroorganismů na antibiotika.
23. 04. 2018 / Ostravská univerzita, Lékařská fakulta

Studium medicíny v Ostravě bude atraktivnější i díky podpoře města
Ostravská univerzita získala z rozpočtu statutárního města Ostrava, v rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy, účelovou dotaci ve výši 6 mil. Kč. Tyto prostředky byly použity na financování projektu „Podpora rozvoje oboru Všeobecného lékařsví a oboru Kinantropologie Ostravské univerzity. Na projektu participují Lékařská fakulta (5 mil. Kč) a Pedagogická fakulta (1 mil. Kč). V rámci Lékařské fakulty byly tyto finance směřovány převážně na rozvoj studijního oboru Všeobecného lékařství LF OU, podporu rozvoje postgraduálního studia navazujícího na obor Všeobecné lékařství a rozvoj jeho anglické mutace.
20. 04. 2018 / Ostravská univerzita, Lékařská fakulta

Nové budovy Ostravské univerzity na Černé louce
Ostravská univerzita získala od Statutárního města Ostrava darem pozemky za divadlem Antonína Dvořáka blízko řeky Ostravice, na kterých by měly vzniknout dvě nové budovy: Klastr umění a designu a zázemí pro sport, zdraví a technologie. Nyní univerzita zpracovává projekt, který v červnu podá na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a který by z prostředků Evropské unie mohl zafinancovat stavbu obou budov až ve výši 900 milionů korun.
17. 04. 2018 / Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Fakulta umění

Tým Ostravy se stal národním koordinátorem Noci vědců
Národním koordinátorem Noci vědců stal ostravský tým složený zástupců obou ostravských univerzit a Světa techniky. Bude tak zajišťovat komunikaci mezi republikovými pořadateli, ale i nadnárodní komunikaci s Evropskou komisí a dalšími partnery.
12. 04. 2018 / Ostravská univerzita

Historická budova na Českobratrské dostala novou tvář
Budova z konce 19. století na ulici Českobratrská 16 v centru Ostravy prošla rekonstrukcí za 120 milionů korun. Sloužit bude zejména Fakultě sociálních studií a Fakultě umění Ostravské univerzity, její galerie, koncertní sál a nádherná aula však budou k dispozici také veřejnosti. Na rekonstrukci dohlíží Národní památkový ústav i Útvar hlavního architekta města Ostravy.
12. 04. 2018 / Ostravská univerzita

Elitní matematici se „utkají“ v Ostravě
Ostravská univerzita pořádá 28. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka, nejstarší matematické soutěže v  Evropské unii. V pátek 13. 4. od 9 se více než 140 studentů utká na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity ve čtyřhodinovém řešení vysoce náročných matematických úloh. Ve dvou soutěžních kategoriích se utkají studenti z celé Evropy a Ruska. Českou matematickou elitu bude zastupovat 20 studentů Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Ostravské univerzity. Ostravu budou reprezentovat i dva extrémně matematicky nadaní studenti gymnázia Matiční a Olgy Havlové.
10. 04. 2018 / Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta

Bitva O pohár Ostravské univerzity: Střední školy z celého kraje se mohou hlásit do prestižní soutěže
28. 6. 2018 se bude na Masarykově náměstí v Ostravě konat 4. ročník happeningu Jsme Ostravská!, jehož součástí bude už potřetí bitva O pohár Ostravské univerzity: soutěž středních škol o ceny v hodnotě přes 100 000 korun, originální pohár, ale také čest a prestiž. Školy z celého Moravskoslezského kraje se mohou hlásit právě nyní. Happening Jsme Ostravská! je součástí Festivalu v ulicích jako jeho předvečer.
10. 04. 2018 / Ostravská univerzita

Vědci objevili neznámý virus. Narazili na něj náhodou.
Biologové z Ostravské univerzity při výzkumu biodiverzity narazili na virus, se kterým se dosud nikdo na zemi nepotkal. Pro jeho místo objevu mu dali název OstraVirus.
04. 04. 2018 / Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta

Majáles Ostrava 2018 bude plný novinek
Oslava studentského života a jara se bude letos konat 18. května 2018 v Dolních Vítkovicích a přinese spoustu novinek. Ekologie, kamenný prodej vstupenek i žánrově různorodé scény.
26. 03. 2018 / Ostravská univerzita, Younie

Zájem o Ostravskou univerzitu roste, demografickým křivkám navzdory
Ostravská univerzita po šesti letech zaznamenala nárůst počtu přihlášek, a to i přes to, že počty studentů v maturitních ročnících stále klesají. Rostoucí zájem může v budoucnosti přinést více kvalitních absolventů pro město i celý Moravskoslezský kraj.
22. 03. 2018 / Ostravská univerzita

Akademický senát Filozofické fakulty Ostravské univerzity zvolil nového děkana
Ve čtvrtek 15. března zvolil Akademický senát FF OU kandidáta na jmenování děkanem – doc. Roberta Antonína. Po jmenování rektorem Ostravské univerzity prof. Janem Latou tak Robert Antonín ve funkci vystřídá stávajícího děkana prof. Aleše Zářického, kterému po osmi letech končí děkanský mandát.
15. 03. 2018 / Ostravská univerzita, Filozofická fakulta123456789101112