Tiskové zprávy

rss RSS kanál tiskových zpráv Ostravské univerzity

Tiskové zprávy


Výpis od 01. 01. 2006 do 31. 12. 2021

Studenti a zaměstnanci Ostravské univerzity zasadí stromy za podané přihlášky
Ostravská univerzita před rokem zahájila kampaň Ovlivni nejen svou budoucnost a v rámci té dala uchazečům slib, že za každou přihlášku ke studiu zasadí strom tam, kde jich je nejvíce potřeba. Za necelé dva týdny tedy dobrovolníci z Ostravské vysadí ve spolupráci s Lesy ČR 11 500 stromů na Javorovém vrchu.
29. 09. 2020 / Ostravská univerzita

Co hrozí lidstvu s měnícím se klimatem? České univerzity uspořádaly diskuzi
Půdní bioložka, rostlinný genetik, klimatolog i vodohospodář. 21. září 2020 od 16 hodin připravily české univerzity online diskuzi s předními odborníky z různých oborů, kterých se klimatické změny bezprostředně dotýkají.
17. 09. 2020 / Ostravská univerzita

V Třinci startuje oblíbená univerzita třetího věku
Po delší přestávce způsobené přísnými preventivními opatřeními opět zasednou do pomyslných lavic studenti univerzity třetího věku, kterým v úterý 1. 9. 2020 začne opožděný letní semestr.
05. 09. 2020 / Ostravská univerzita

Dvojice výzkumníků z ostravského fuzzy ústavu porazila světovou konkurenci s běžným stolním počítačem
Petr Hurtík a Marek Vajgl, z „fuzzy ústavu“ při Ostravské univerzitě, se dokázali se svou vlastní metodou a s použitím běžného stolního počítače ve světové soutěži umístit na druhé příčce. Jejich řešení předčilo například organizaci MLT – Machine Learning Tokio, a všem ukázali, že se vyplatí dělat věci po svém.
25. 08. 2020 / Ostravská univerzita, Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování

Léto je časem na podání přihlášek v rámci celoživotního vzdělávání
Během prázdnin se na Filozofické fakultě otevírají přihlášky do kurzů a modulů určených především široké veřejnosti. Na své si přijdou zejména zájemci o studium cizích jazyků. Kurzy a moduly jsou v nabídce v rámci celoživotního vzdělávání, jediným předpokladem ke studiu je tak ukončené středoškolské vzdělání.
06. 08. 2020 / Ostravská univerzita, Filozofická fakulta

Léto s Ostravskou: Prázdninové workshopy v ZOO, parku i na Pustevnách
Ostravská univerzita připravila sérii zábavných a vzdělávacích workshopů. Během léta budou mít lidé na několika místech v kraji možnost pozorovat svět pod mikroskopem, naučit se základy vodního záchranářství, vyzkoušet si břímě stáří na vlastní kůži nebo si odnést vlastnoručně vyrobený blok s japonskou vazbou.
24. 07. 2020 / Ostravská univerzita

Krajský soud v Ostravě zrušil rozhodnutí rektora Ostravské univerzity o odvolání docenta Martínka z funkce děkana Lékařské fakulty
Z hlediska faktického nemá toto rozhodnutí soudu na aktuální působení docenta Martínka na Lékařské fakultě žádný vliv, protože do funkce děkana již byl vrácen tzv. předběžným opatřením Krajského soudu v Ostravě v únoru tohoto roku. Univerzita se k rozsudku konkrétněji vyjádří poté, co obdrží písemné vyhotovení rozsudku.
21. 07. 2020 / Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

Ostravská univerzita požádala NAÚ o přerušení projednávání žádosti o akreditaci studijního programu Všeobecné lékařství
Vzhledem k přetrvávajícímu negativnímu hodnocení ze strany Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství se Ostravská univerzita rozhodla požádat o přerušení projednávání žádosti o udělení akreditace Všeobecného lékařství Lékařské fakultě Ostravské univerzity. V letošním roce nebude moci LF OU přijmout do tohoto studijního programu nové studenty a přijímací zkoušky na obor Všeobecné lékařství neproběhnou.
09. 07. 2020 / Ostravská univerzita, Lékařská fakulta

Udržet Lékařskou fakultu v Ostravě je klíčové, shodli se zástupci univerzity, nemocnic, města i kraje
Popis: Zástupci univerzity, fakulty, města, kraje i nemocnic na tiskové konferenci společně deklarovali, že pro zachování medicíny v našem regionu udělají všichni společně maximum.
25. 06. 2020 / Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

Ostravští vědci pomůžou milovníkům přírody s poznáváním kobylek, žab a hadů
Vědci Ostravské univerzity zjednoduší lidem orientaci v druzích rovnokřídlého hmyzu, obojživelníků a plazů. Po dvou letech příprav spustí hned dvě nové aplikace pro chytré telefony, kterými naváží na úspěch staršího Lovce vážek.
04. 06. 2020 / Ostravská univerzita

Vyjádření vedení Ostravské univerzity k návrhu hodnotící komise Národního akreditačního úřadu
Vyjádření vedení Ostravské univerzity k návrhu hodnotící komise NAÚ, která nedoporučila schválení akreditace oboru Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.
02. 06. 2020 / Ostravská univerzita, Lékařská fakulta

Díky podpoře Moravskoslezského kraje mohla lékařská fakulta přijmout víc mediků
Lékařská fakulta přijala v loňském roce historicky nejvíc studentů od svého vzniku. A to i díky podpoře Moravskoslezského kraje, který fakultu dlouhodobě finančně podporuje. Díky 350 tisícové finanční dotaci mohla fakulta přijmout navíc celkem pět studentů všeobecného lékařství. Dohromady jich nastoupilo ke studiu 134.
28. 05. 2020 / Ostravská univerzita, Lékařská fakulta

Nová možnost studia personalistiky v celoživotním vzdělávání
Krize na trhu práce způsobená karanténou během covid-19 nemusí být nutně krizí osobní. Tohoto času lze využít k restartu a přehodnocení vlastní kariéry, může být začátkem něčeho nového. Do studijního modulu HR-personální konzultant se může přihlásit každý, kdo chce začít s novou profesí nebo se chce jen dovědět o nejnovějších trendech v oblasti lidských zdrojů.
28. 05. 2020 / Ostravská univerzita, Lékařská fakulta

Studenti sledují operace ve fakultní nemocnici online
Studenti Lékařské fakulty Ostravské univerzity mohli namísto výuky sledovat operace ve Fakultní nemocnici Ostrava online. Následně měli prostor s lékaři diskutovat a doptávat se. Fakultě se tak daří nahrazovat část výuky, která nemohla kvůli koronavirové pandemii probíhat prezenčně.
19. 05. 2020 / Ostravská univerzita, Lékařská fakulta

Česká Noc vědců se dostane na evropskou mapu
Národním koordinátorům Noci vědců z Ostravy, a to především zásluhou VŠB-TUO, se podařilo získat prestižní evropský grant Marie Curie Sklodowska. Díky němu se dostává Česká republika na mapu European Researchers’ Night a bude tak ve společnosti Finska, Německa, Slovinska, Maďarska, Islandu nebo Velké Británie. Kvůli koronavirové pandemii, která zasáhla celou Evropu, se konání Noci vědců přesouvá z původního zářijového termínu na 27. listopadu, a to v celé Evropě.
18. 05. 2020 / Ostravská univerzita

Pochybení v přijímacím řízení na ostatních fakultách OU měla méně závažný a často formální charakter, vyjádřila se Rada pro vnitřní hodnocení univerzity
Rada pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity podpořila rektora Jana Latu v jeho argumentech, kterými reagoval na dezinterpretace výsledků kontrolní zprávy Národního akreditačního úřadu. V případě ostatních fakult OU kromě Lékařské fakulty se při přijímání studentů jednalo o méně závažná a často formální pochybení a nikdy na nich nebyli přijímáni studenti, kteří nesplnili podmínky pro přijetí.
29. 04. 2020 / Ostravská univerzita

Vyjádření rektora Ostravské univerzity k zavádějícím informacím v médiích o výsledcích kontroly přijímacího řízení
V MF Dnes vyšel 17. dubna 2020 článek týkající se akreditace Ostravské univerzity, který byl následně přejat dalšími médii a který obsahuje vysoce zavádějící a nepravdivé informace. Tyto závěry byly vyvozeny redaktorkou na základě nepřesné interpretace více než padesátistránkového poměrně odborného textu. Rád bych proto tyto informace uvedl na pravou míru.
17. 04. 2020 / Ostravská univerzita

Víc než o své zdraví se lidé kvůli pandemii koronaviru bojí ekonomických dopadů a vysoké nezaměstnanosti
Mimořádná opatření přijatá kvůli výskytu koronaviru jsou adekvátní a účinná. Myslí si to alespoň tři čtvrtiny lidí, které se zapojily do průzkumu Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Dotazníkové šetření také ukázalo, že víc než o své zdraví mají lidé strach zejména z ekonomických dopadů mimořádných opatření a vysoké nezaměstnanosti. Názory lidí na současnou situaci spojenou s nemocí COVID-19 začali zkoumat odborníci z ostravské lékařské fakulty před dvěma týdny, do průzkumu se zatím zapojilo přes osm a půl tisíc lidí.
15. 04. 2020 / Ostravská univerzita, Lékařská fakulta

Mladá vědkyně Ostravské univerzity pojmenovala nový rod řas po Ostravě
Nový rod řas dostal jméno po Ostravě. Mladá vědkyně z katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) Dovilė Barcytė jej popsala díky vzorku objevenému na Heřmanické haldě. Biologové po celém světě si tak budou zvykat na název Ostravamonas.
09. 04. 2020 / Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta

500 ochranných štítů pro zdravotníky: Studenti pomáhají i finančně
Studenti Lékařské fakulty Ostravské univerzity finančně podpořili výrobu ochranných štítů pro zdravotníky v Moravskoslezském kraji. Za celkem 10 000 korun, které věnovali projektu 3dac, bude vyrobeno 500 ochranných štítů. Finance studenti vybrali během každoroční akce nazvané Medické půlení, která je už tradičně spojená s dobročinností.
09. 04. 2020 / Ostravská univerzita, Lékařská fakulta

12345678910111213


Lékařská fakulta Ostravské univerzity získala akreditaci, ještě letos přijme nové mediky

Lékařská fakulta Ostravské univerzity letos bude moci přijmout nové mediky. Národní akreditační úřad ji dnes udělil akreditaci pro studijní program Všeobecné lékařství na dobu 5 let, během kterých musí fakulta společně s Fakultní nemocnicí Ostrava úspěšně a definitivně dokončit naplánované systémové a personální změny.