Habilitace, profesury, čestné doktoráty

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Zásady pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Dokument je ve formátu *.pdf.ikona pdf

Žádost o zahájení habilitačního řízení

Dokumenty jsou ve formátu *.docx. ikona doc

Žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Dokumenty jsou ve formátu *.docx. ikona doc

Opatření rektora - poplatky za habilitační a jmenovací řízení na OU

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf