Tiskové zprávy

rss RSS kanál tiskových zpráv Ostravské univerzity

Tiskové zprávy


Výpis od 01. 01. 2006 do 31. 12. 2018

Bezplatné kurzy pro učitele
Držet krok s mládeží není pro učitele, obzvláště přírodovědných předmětů, snadné. A není to jen nedostatečným technickým vybavením škol. Učitelům se většinou nedostává i kvalitních pomůcek, „mustrů“, návodů, jak učit nově.
09. 03. 2011 / Pedagogická fakulta

Projekt Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v ČR – SR přihraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj

Účinná pomoc školám
Školy dosud postrádaly detailní informace o tom, o kolik vzrostly znalosti jejich žáků od okamžiku, kdy do školy přišli. Přitom správně se mohou rozhodovat jenom tehdy, pokud mají dostatek informací, nejen o výstupech, ale především o vstupech, tedy o tom s jakými znalostmi k nim žáci či studenti přišli.
08. 08. 2011 / Pedagogická fakulta

Umějí učit? Ukáže testování EU
Na jaře 2011 se uskuteční elektronické testování výstupních znalostí a dovedností 6000 žáků základních a středních škol z jazyka českého, cizích jazyků, matematiky a přírodních věd příhraničních krajů České a Slovenské republiky.
09. 03. 2011 / Pedagogická fakulta


Projekt Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol

Skořápkový king? Robotek!
Na 180 talentovaných žáků z 1 000 žáků základních a středních škol Moravskoslezského kraje rozvíjí své nadání v přírodovědných experimentech při využití počítačů. Umožnil jim to projekt Evropské unie.
13. 03. 2012 / Pedagogická fakulta

Invaze robotů do škol
Školy, které se zapojily do projektu Evropské unie zaměřeného na využití počítačů v přírodovědných experimentech, nezaváhaly. Jejich talentovaní žáci se naučí, jak sestavit svého prvního, a jistě ne posledního robota.
09. 03. 2011 / Pedagogická fakulta


Pozvánka na prohlídku unikátní učební pomůcky pro policisty, hasiče a zdravotnické záchranáře
V rámci projektu hrazeného z Evropských fondů vznikla na Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě unikátní "učební pomůcka" pro budoucí pracovníky složek integrovaného záchranného systému - policisty, hasiče a zdravotnické záchranáře.
24. 11. 2010 / Ostravská univerzita

Rektorem Ostravské univerzity byl zvolen znovu prof. Jiří Močkoř
Rektorem Ostravské univerzity v Ostravě byl členy Akademického senátu zvolen prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
16. 11. 2010 / Ostravská univerzita

„Kdy už zas pojedem s tou univerzitou?“ - projekt EU Domovy ukončen
Děti z dětských domovů a výchovný ústavů nemají z mnoha důvodů snadný život. V domovech a ústavech je o ně všestranně postaráno.
05. 11. 2010 / Pedagogická fakulta

Tisková zpráva ke konferenci „Nerovné cesty k rovným příležitostem“
Letos poprvé se Ostravská univerzita v Ostravě spolupodílí na pořádání konference, jejímž cílem je výměna zkušeností v oblasti podpory zpřístupňování zejména vysokoškolského vzdělání lidem se zdravotním či sociálním znevýhodněním či postižením.
05. 11. 2010 / Ostravská univerzita

Západní matematický svět začínají silně drtit východní země. Fakulta se pustila do velkého projektu na podporu matematiky v Ostravě
Světová matematická celebrita přijela do Ostravy podpořit velký vědecký projekt v oblasti aplikované matematiky. Právě specialisté v tomto oboru v kraji citelně scházejí.
14. 10. 2010 / Katedra matematiky

XXII. sjezd České geografické společnosti v Ostravě
Ve dnech 31. srpna až 2. září hostily geografické katedry Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity 22. sjezd České geografické společnosti.
06. 09. 2010 / Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Přírodovědecká fakulta se pyšní unikátní 3D učebnou
V budově Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity funguje unikátní 3D učebna. Jedná se o novou, kompletně zařízenou místnost, která je svým vybavením srovnatelná s profesionálními grafickými studii.
22. 07. 2010 / Přírodovědecká fakulta

Výstava na kolejích: Jak se dá zpeněžit geniální nápad?
Dnes je převratným vynálezem internet, kdysi to byla pára. Jak změnila svět? Uvidíte v putovní výstavě v dobovém poštovním voze Českých drah v Ostravě-Svinově.
04. 06. 2010 / Přírodovědecká fakulta

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Ostravská univerzita definitivně získala ministerský souhlas pro vznik Lékařské fakulty
Ostravská univerzita v Ostravě během několika dní vypíše přijímací řízení na novou Lékařskou fakultu. Získala již všechna potvrzení a především nezbytnou akreditaci ministerstva školství.
17. 05. 2010 / Ostravská univerzita

Ostravská univerzita získala od Akreditační komise souhlas pro vznik Lékařské fakulty
Ostrava 14. 4. 2010 – Ostravská univerzita v Ostravě uspěla u Akreditační komise a dosáhla historického úspěchu v podobě možnosti zřídit Lékařskou fakultu. Komise udělila (13. 4.) akreditaci oboru všeobecné lékařství, který je klíčový pro přeměnu současné Fakulty zdravotnických studií na plnohodnotnou Lékařskou fakultu Ostravské univerzity.
15. 04. 2010 / Ostravská univerzita


Majálesové veselí v centru Ostravy
Konec měsíce dubna se již tradičně stal obdobím, kdy se uskutečňuje Majáles Ostravské univerzity pořádaný Stavovskou unií studentů.
30. 04. 2010 / Ostravská univerzita

Ostravská univerzita získala od Akreditační komise souhlas pro vznik Lékařské fakulty
Ostrava 14. 4. 2010 – Ostravská univerzita v Ostravě uspěla u Akreditační komise a dosáhla historického úspěchu v podobě možnosti zřídit Lékařskou fakultu. Komise udělila (13. 4.) akreditaci oboru všeobecné lékařství, který je klíčový pro přeměnu současné Fakulty zdravotnických studií na plnohodnotnou Lékařskou fakultu Ostravské univerzity.
15. 04. 2010 / Ostravská univerzita

Jarní Ostrava bude patřit mistrům matematiky, budou slavit
Ostrava - Tak jako každý rok i letos bude patřit jarní Ostrava lidem, pro které jsou i nejsložitější rovnice nebo algoritmy hračkou. Pozvala je Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity.
23. 03. 2010 / Katedra matematiky

Tělocvikáři se dočkali
Dlouho očekávanou kombinaci tělesné výchovy s přirodovědeckými předměty spouští pro budoucí učitele středních škol již v nastávajícím akademickém roce 2010/2011 Pedagogická fakulta (PdF) Ostravské univerzity v Ostravě. Posílí tak flexibilitu středoškolských tělocvikářů i jejich pozici a šance na trhu práce.
15. 02. 2010 / Katedra studií lidského pohybu

Ostravská univerzita má svou finalistku v MISS ACADEMIA ČR 2010
Soutěž MISS ACADEMIA již zná deset vysokoškolských studentek postupujících do finále, které se bude konat 31. března ve Zlíně. Do boje o korunku a titul se letos zapojila i Kateřina Kubačková z Horního Těrlicka studující Ostravskou univerzitu, Filozofickou fakultu, management v neziskovém sektoru.
19. 01. 2010 / Filozofická fakulta

Rok otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě OU
Hravou formou přiblížit svět vědy. S otevřenou náručí vítat žáky, kteří by jednou na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity mohli studovat. To je smysl projektu děkanky Přírodovědecké fakulty Dany Kričfaluši a jejích kolegů z kateder chemie, fyziky, matematiky, biologie a ekologie a informatiky.
04. 01. 2010 / Přírodovědecká fakulta

Víte, že můžete kombinovat přírodní vědy s jazyky? Literaturou nebo historií?
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity nabízí dvouoborové studium ve speciálních kombinacích, a to v prezenční i kombinované formě. Po třech letech můžete být vzdělaní ve dvou oborech a po zvážení pokračovat můžete klidně jen v jednom z nich.
28. 12. 2009 / Přírodovědecká fakulta

Světový kongres UNESCO: Žít a učit se pro budoucnost
Ostrava, 4. prosince 2009 - Světového kongresu UNESCO se v těchto dnech v brazilském Belému účastní i dvoučlenná česká delegace, jejímiž členy jsou ředitel odboru dalšího vzdělávání MŠMT Jakub Stárek a děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Josef Malach.
04. 12. 2009 / Pedagogická fakulta

123456789