Rada pro komercializaci

Rada pro komercializaci je poradním sborem rektora v oblasti komercializace a uplatňování poznatků a technologií realizovaných na Ostravské univerzitě.

V souladu se stanovenými cíli Strategie rozvoje OU je Rada nápomocna při:

  • Hodnocení a doporučení k projektům a aktivitách v oblasti transferu poznatků a technologií a záměrech souvisejících s čerpáním zdrojů (interních i externích) na proof-of-concept, preseed aktivity a zakládání spin-off společností na OU, formulování doporučení k obdrženým oznámením o vzniku předmětu průmyslového vlastnictví.
  • Projednávání strategie a návrhů na další směřování OU v oblasti transferu poznatků a technologií.
  • Projednání návrhů aktualizace interních předpisů v oblasti transferu poznatků a technologií a jejich komercializace.

Předseda:
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Tajemník:
Ing. Lukáš Straňák, MBA, LL.M.
Členové:
Mgr. Pavel Csank
doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.
doc. PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.
Ing. Radúz Mácha
Mgr. Martin Duda
Ing. Miroslav Murin, FCCA
Ing. Jan Raška
Ing. Tomáš Latocha
Ing. Michal Zahradníček, MBA
Ing. Jan Fux, MBA

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2020