Rada pro komercializaci

Rada pro komercializaci je poradním sborem rektora v oblasti komercializace a uplatňování poznatků a technologií realizovaných na Ostravské univerzitě.

V souladu se stanovenými cíli Strategie rozvoje OU je Rada nápomocna při:

  • Hodnocení a doporučení k projektům a aktivitách v oblasti transferu poznatků a technologií a záměrech souvisejících s čerpáním zdrojů (interních i externích) na proof-of-concept, preseed aktivity a zakládání spin-off společností na OU, formulování doporučení k obdrženým oznámením o vzniku předmětu průmyslového vlastnictví.
  • Projednávání strategie a návrhů na další směřování OU v oblasti transferu poznatků a technologií.
  • Projednání návrhů aktualizace interních předpisů v oblasti transferu poznatků a technologií a jejich komercializace.Zveřejněno / aktualizováno: 11. 01. 2024