Mgr. Martin Duda

Mgr. Martin Duda Martin Duda působil v letech 2012 - 2018 na pozici ředitele Centra podpory inovací při Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava a v letech 2011 - 2014 rovněž zastával vedoucí pozice v superpočítačovém centru IT4Innovations. Byl ředitelem divize strukturálních fondů v Agentuře pro regionální rozvoj a působil také v zahraničí jako zástupce ředitele České podnikatelské reprezentace při EU v Bruselu. Od roku 2017 je členem předsednictva Technologické agentury ČR, zároveň působí na Národním superpočítačovém centru IT4Innovations VŠB-TUO na pozici Business Strategy Consultant.Zveřejněno / aktualizováno: 12. 11. 2020