Doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.

doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc. Daniel Kaminský je generálním ředitelem společnosti ELCOM, a.s., habilitoval v oboru technické kybernetiky se zaměřením na oblast digitálního zpracování signálů a virtuální instrumentaci, CSc. získal v oboru energetika, vystudoval obor silnoproudá elektrotechnika, elektroenergetika, působil 20 let na VŠB TUO.

Spoluzakládal Vědeckotechnický park Ostrava, kde pak působil ve statutárních orgánech společnosti, spoluzakládal divizi Virtuální instrumentace společnosti ELCOM, a.s. kde působil na pozicích projektového vedoucího, technického ředitele a ředitele divize, v roce 2018 byl jmenován generálním ředitelem společnosti ELCOM, a.s. Je členem odborných komisí TAČR, členem průmyslové rady UTB ve Zlíně. Je členem CIGRE a zastupuje společnost ELCOM, a.s. v organizaci Alliance systémových integrátorů americké společnosti National Instruments.Zveřejněno / aktualizováno: 12. 11. 2020