Doc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D.

Doc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D.

Martin Štěpnička je docentem v aplikované matematice a od března 2023 prorektorem pro výzkum a uměleckou činnost Ostravské univerzity. Vyskokoškolské studium absolvoval v roce 2002 na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, kde dokončil i doktorské studium v roce 2008. Od roku 2004 působí jako vědecký pracovník Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování na Ostravské univerzitě, od roku 2005 v roli zástupce ředitele tohoto pracoviště a v letech 2021-2022 působil v roli ředitele.

Doc. Štěpnička se odborně zabývá zejména výpočetní inteligencí, dominantně fuzzy modelováním a matematickými vlastnostmi systémů automatického usuzování. Jeho práce mají přesah do analýzy a predikce časových řad, dolování dat nebo umělých neuronových sítí. Zapojil se do řešení řady výzkumných projektů včetně aplikovaného charakteru. Manažersky vedl několik zakázek transferu a smluvního výzkumu v oblasti umělé inteligence.

Je členem pěti vědeckých rad na vysokývh školách, přednášel na desítkách konferencí v Evropě, Asii, Severní Americe i Austrálii, je členem několika profesních organizací, přičemž v IEEE získal statut Seniora a v organizaci EUSFLAT (European Society for Fuzzy Logic and Technologies) působil v letech 2009-2021 v širším vedení, z toho v letech 2017-2021 v pozici prezidenta. Publikoval přes 100 vědeckých publikací, jeho stávající H-index je 18.


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 01. 2024