Mgr. František Kubeš, Ph.D.

Mgr. František Kubeš, Ph.D. František Kubeš je odborníkem v problematice regionálního a lokálního rozvoje, Evropské unie, strategického plánování, integrovaného městského rozvoje, metropolitní spolupráce a Smart Cities. Je hrdým absolventem Ostravské univerzity. Od roku 2019 pracuje jako vedoucí Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna. V letech 2014 až 2019 zastával pozici vedoucího Oddělení urbánní politiky na Ministerstvu pro místní rozvoj, v posledních dvou letech byl zároveň pověřeným ředitelem Odboru regionální politiky. Je aktivní i na evropské úrovni – vede pracovní skupinu „Metropolitní oblasti“ sítě měst Eurocities, aktivně se podílí na výměně zkušeností v rámci nově ustavené Evropské městské iniciativy (zejm. prostřednictvím přednášek v zahraničí). Jeho cílem je propojovat prostředí samosprávy, univerzit a business prostředí.Zveřejněno / aktualizováno: 11. 01. 2024