MUDr. Jan Štembírek, Ph.D.

MUDr. Jan Štembírek, Ph.D. Vystudoval obor Stomatologie (ukončeno 2006) a Všeobecné lékařství (2007) na Masarykové univerzitě. Po promoci pracoval na oddělení dentoalveolární chirurgie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a zároveň v Laboratoři embryologie živočichů Akademii věd Brno, kde jako postgraduální student pracoval na své dizertační práci, kterou obhájil v roce 2013. Od roku 2009 až dosud působí na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie ve Fakultní nemocnici Ostrava a v roce 2016 atestoval z oboru Orální a maxilofaciální chirurgie.

Zabývá se traumatologií orofaciální oblasti se zaměřením na očnice, dále čelistními anomáliemi, terapií obstrukční spánkové apnoe, léčbou čelistního kloubu a onkologií hlavy a krku. Je spoluautorem více jak tří desítek impaktovaných a neimpaktovaných článků a spoluřešitel tří grantů Agentury pro zdravotnický výzkum a několika menších grantů v rámci institucionální podpory Fakultní nemocnice Ostrava.

V současnosti se ve spolupráci s Oční klinikou FN Ostrava snaží najít indikační kritéria pro izolované zlomeniny očnic a ve spolupráci s onkologickým týmem biomarkery pro zpřesnění diagnostiky spinocelulárního karcinomu dutiny ústní.Zveřejněno / aktualizováno: 11. 01. 2024