Finanční podpora spolkové činnosti

Milé studentky, milí studenti,

jsme potěšeni, že svůj čas věnujete spolkové činnosti na naší univerzitě. Grantový program pro studentské spolky a kluby, který jednou ročně vyhlašuje rektor Ostravské univerzity a administruje Centrum marketingu, komunikace a popularizace Ostravské univerzity, právě přijímá vaše žádosti.

Žádost nesmí přesáhnout výši 50 000 Kč, nicméně jeden spolek může podat více žádostí o finanční podporu vícero svých dílčích projektů. Uznatelnými náklady jsou služby, materiál, osobní náklady (DPP, DPČ), stipendia i občerstvení s výjimkou alkoholických nápojů (výše nákladů na občerstvení nesmí přesáhnout více než 25 % z celkové žádosti). V rámci přidělených peněz bude možné uplatnit doklady od 1. ledna 2023 zpětně.

Žádosti Grantového programu pro studentské spolky a kluby posuzuje komise, kterou ustavuje rektor Ostravské univerzity a která je tvořená nezávislými zástupci z řad akademiků, zaměstnanců univerzity a studentů (členové Studentské komory Akademického senátu Ostravské univerzity). Komise při hodnocení zohlední správnost zaslané žádosti, míru přínosu pro univerzitu a její studentskou komunitu, počet zasažených lidí i délku fungování studentské organizace.

Více informace najdete v Portálu OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 08. 2023