Finanční podpora spolkové činnosti

Studentské organizace fungující na Ostravské univerzitě mohou získat finanční podporu na svou činnosti. A to pomocí grantového programu pro studentské organizace. Tímto způsobem lze získat podporu až do výše 50 000 korun. Žádosti přijaté v řádném termínu jsou posuzovány komisí, která je složena z akademických pracovníků, zaměstnanců univerzity a studentů. Komise bere v úvahu správnost žádosti, přínos pro univerzitu a studentskou komunitu, počet dotčených lidí a délku existence studentské organizace.

K podání žádosti je nutné využít elektronický formulář skrze přihlášení k univerzitnímu Microsoft 365.

Základní kritéria pro podání žádosti o finanční podporu pro spolkovou činnost:

  • lze podat více žádostí na různé projekty formálního spolku či studentského klubu,
  • přihlášené projekty musí být realizovány v roce podání žádosti,
  • mezi uznatelné náklady projektu patří služby, materiál nebo studentská stipendia.

Platné podmínky pro daný rok naleznete na Univerzitním portále.


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 05. 2024