Registrace studentské organizace

Jste parta lidí, která má společné koníčky nebo zájmy? Hrajete deskovky, divadlo nebo basketball? Pak je ideální založit studentský klub.

Studentský klub

Studenti Ostravské univerzity mohou velmi jednoduše a bez složitých administrativních procesů založit studentský klub, tedy neformální sdružení bez právní subjektivity.

Studentský klub mohou založit nejméně tříčlenné skupiny, kdy alespoň 50 procent členů jsou studenti Ostravské univerzity. Vznik a existenci neformálního sdružení je nutné registrovat Centru marketingu, komunikace a popularizace Ostravské univerzity, které eviduje všechny organizace na univerzitě. Svůj vznik registrujte prostřednictvím registračního formuláře. O své existenci můžete informovat i fakultní koordinátory spolkové činnosti, s kterými jsme ve vzájemném kontaktu.

Na základě zaslaných informací vám Centrum marketingu, komunikace a popularizace OU založí profil na webu a ochotně pomůže se všemi dalšími náležitostmi. Funkční období klubu je stanoveno vždy na období daného akademického roku. Působnost a činnost je nutné každý rok aktualizovat prostřednictvím stejného registračního formuláře, a to vždy do konce září daného akademického roku.Chcete svoji vizi dotáhnout dál s působností i mimo univerzitní půdu? Pak je formální spolek tou pravou volbou. Výhodou formálního spolku je jeho jasná řídící struktura a právní subjektivita, která usnadňuje vaši pozici například při vyjednávání s dalšími úřady nejen ve věci financování.

Formální spolek

Pro formálně založený spolek je třeba nejméně tříčlenná skupina, která se shodne na obsahu stanov. Alespoň 50 procent členů musí být studenty Ostravské univerzity, součástí stanov musí být vazba k univerzitnímu prostředí. Následně je třeba spolek zapsat u soudu. Takto zapsaný spolek má své stanovy, jednací řád, identifikační číslo, oficiálně volené orgány a v neposlední řadě i vlastní bankovní účet.

Založení studentského spolku se řídí obecnými pravidly zákona č. 89/2012 Sb. Soudem založený spolek je taktéž nutné registrovat Centru marketingu, komunikace a popularizace Ostravské univerzity, které eviduje všechny spolky na univerzitě. Svůj vznik registrujte prostřednictvím registračního formuláře. O své existenci můžete informovat i fakultní koordinátory spolkové činnosti, s kterými jsme ve vzájemném kontaktu.


Registrace studentské organizace
Registrace studentské organizace
Registrace studentské organizace
Registrace studentské organizace
Registrace studentské organizace
Registrace studentské organizace
Registrace studentské organizace
Registrace studentské organizace
Registrace studentské organizace
Registrace studentské organizace
Registrace studentské organizace

Zveřejněno / aktualizováno: 28. 08. 2023