Mise a vize Ostravské univerzity

Univerzita s posláním, otevřená světu, pracující pro region.


Ostravská univerzita je institucí, která svou roli spatřuje v rozvíjení humanitních, lékařských, přírodovědeckých a uměleckých oborů v regionu tradičně spojovaném zejména s průmyslovou a technickou sférou.

Klade si za cíl přispívat k řešení naléhavých problémů Moravskoslezského kraje v oblastech sociálních, environmentálních i zdravotnických a formovat Ostravu jako skutečné univerzitní město. Také proto chce nadále využívat svůj potenciál k reflexi identity, kultury a historie regionu i k jeho kultivaci prostřednictvím uměleckých tvůrčích činností.

Ostravská univerzita je připravena vnášet do regionálního prostředí progresivní tendence evropské vědy a vzdělanosti, stejně jako vytvářet příznivé podmínky pro internacionální spolupráci a přívětivé prostředí pro zahraniční akademiky a studenty.

Univerzita usiluje o to, aby byla institucí, která cíleně podporuje kvalitní vědecké aktivity a zároveň systematicky vyhledává nové výzkumné oblasti a týmy s potenciálem k dosažení excelentních výsledků.

Ostravská univerzita se otevírá výzvám soudobé společnosti a rozvíjí zodpovědný a individuální přístup k širokému spektru studentů včetně specifických skupin (senioři, studenti sociálně znevýhodnění, studenti se specifickými potřebami). Hlásí se k rovnému přístupu ke vzdělání a ke vstřícné komunikaci s veřejností.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020