OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Orgány a vedení univerzity > Vedení univerzity

Vedení Ostravské univerzity

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.


rektor
telefon: 597 091 001
e-mail: jan.lata@osu.cz
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.

doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.


prorektor pro vědu a tvůrčí činnosti
telefon: 597 091 013
e-mail: pavel.drozd@osu.cz
doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.

doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.


prorektorka pro studium a celoživotní vzdělávání
telefon: 597 091 010
e-mail: jelena.petrucijova@osu.cz
Mgr. Renáta Tomášková, Dr.

Mgr. Renáta Tomášková, Dr.


prorektorka pro mezinárodní vztahy
telefon: 597 091 007
e-mail: renata.tomaskova@osu.cz
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.


prorektor pro strategii a rozvoj
telefon: 597 091 013
e-mail: roman.hajek@osu.cz
Ing. Iveta Nevludová

Ing. Iveta Nevludová


kvestorka
telefon: 597 091 004
e-mail: iveta.nevludova@osu.cz
Mgr. Zuzana Honová, Ph.D.

Mgr. Zuzana Honová, Ph.D.


předsedkyně akademického senátu
telefon: 597 091 927
e-mail: zuzana.honova@osu.cz