OU

Alice Gojová

Alice Gojová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: B 106, budova B
funkce:děkanka FSS OU
obor činnosti:komunitní sociální práce, sociální práce s rodinou
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
Děkanát Fakulty sociálních studií
telefon, mobil: 734 358 607
553 46 3201
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1999 – 2004Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavské univerzity
1992 – 1997Filozofická fakulta Univerzity Palackého

Kvalifikace

2015Habilitace docentem sociální práce OU
2004Ph.D. v oboru sociální práce, Trnavská univerzita
2000PhDr. v oboru sociální práce Trnavská univerzita
1997Mgr. v oborech sociologie – andragogika UP

Zaměstnání, praxe

1998 – dosudOstravská univerzita
1999 – 2003občanské sdružení Vzájemné soužití
1997 – 1998Město Ostrava – ÚMOb Ostrava–Jih
1995 – 1997TREND Spolek vozíčkářů

Odborné zaměření

Teorie a metody sociální práce

Akademické funkce a členství v orgánech

2016 – dosudděkanka
2013 – 2016proděkanka pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy
2013 – dosudčlenka Vědecké rady FSS OU
2013 – dosudčlenka Oborové rady doktorského studia FSS OU
2013 – dosudčlenka Vědecké rady ZSF JU
2014 – dosudčlenka Vědecké rady OU
2018 – dosudčlenka Vědecké rady FZaSP TU

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Národní akreditační úřad, hodnotitel pro oblast vzdělávání Sociální práce
Člen redakční rady časopisu Sociální práce/Sociálna práca

Působení v zahraničí

12. – 17. 9. 2016Synnervate, Utrecht, Holandsko, studijní pobyt
31. 5. – 4. 6. 2016Goldsmiths University London, studijní pobyt
11. – 13. 10. 2015Hochschule Landshut, Německo, Erasmus, vyžádaná výuka
12. – 16. 10. 2014University of Hertfordshite, Hatfield, Erasmus, vyžádaná výuka
9. – 11. 9. 2014University of Eastern Finland, Kuopio, Erasmus, vyžádaná výuka
25. – 27. 2. 2014University of Eastern Finland, Kuopio, Erasmus, vyžádaná výuka
28. – 31. 1. 2013University of Eastern Finland, Kuopio, Erasmus, vyžádaná výuka
22. – 23. 1. 2004Canterbury Christ Church University College, Erasmus, výuka
11. – 18. 10. 2002SPOLU International, Utrecht, studijní pobyt
8. – 20.2. 1999ECCE Koblenz, stáž

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý


Vybrané publikace

Glumbíková, K., Gojová, A. a Gřundělová, B. Critical reflection of the reintegration process through the lens of gender oppression: The case of social work with mothers in shelters. European Journal of Social Work. 2018, 21(3), ISSN 1369-1457.
STANKOVÁ, Z. a Gojová, A. Implementation of Community Work in a Socially Excluded Locality as Viewed by Its Participants. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2018, č. 18, s. 19-35. ISSN 1213-6204.
Chytil, O., Gojová, A. a Nedělníková, D. Soziale Arbeit in Mittel- und Osteuropa. In: H. U. Otto, H. Thiersch, R. Treptow, H. Ziegler. Handbuch Soziale Arbeit. 6. vyd. München: Ernst Reinhardt, 2018. s. 1415-1422. -. ISBN 978-3-497-02745-3.
Gojová, A. a BJELONČÍKOVÁ, M. The stigmatization of people living with HIV/AIDS in the Czech Republic (from their own perspective). Kontakt. 2017, č. 19, s. e211-e219. ISSN 1212-4117.
Glumbíková, K., Gojová, A. a Gřundělová, B. Zdraví a přístup ke zdravotním službám u obyvatel a obyvatelek azylových domů - téma pro sociální práci?. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2017, č. 3, s. 23-40. ISSN 1213-6204.
Gojová, A. a Loučková, I. THE HIERARCHY AND TYPOLOGY OF FAMILY SOCIAL SUPPORT NETWORKS AND THEIR IMPLICATIONS FOR SOCIAL SERVICES. In: CBU International Conference 2016: Innovations in Science and Education: CBU International Conference Proceedings 2016 2016-03-23 Praha. Praha: Central Bohemia University, 2016. s. 304-310. ISSN 1805-9961.
Gojová, A., Gojová, V., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K. a Papřoková, A. O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7464-492-4.
Chytil, O., Gojová, A. a Keller, J. Veränderte Bedingungen der Sozialen Arbeit in der Tschechischen Republik. In: Soziale Arbeit in Europa. Schwalbach/Ts.: WOCHENSCHAU Verlag, 2014. s. 170-188. Reihe Politik und Bildung, Band 74. ISBN 978-3-89974957-1.
Keller, J., Gojová, A. a Baum, D. H. Neue soziale Risiken und Soziale Arbeit in der Transformationsgesellschaft: Ein empirisches Beispiel aus der Tschechischen Republik. Springer VS, 2013. 231 s. ISBN 978-3-531-18686-3.

Všechny publikace

Vávrová, S., Glumbíková, K. a Gojová, A. A PRELIMINARY MODEL OF THE SOCIAL SITUATION OF SOCIAL ADJUSTMENT OF HOMELESS CHILDREN. In: 9th ICEEPSY - International Conference on Education and Educational Psychology: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences 2018-10-02 Athens - GREECE. UK: Future Academy, 2019. s. 232-240. ISSN 2357-1330.
Gojová, A. a Glumbíková, K. Dilemmas in participatory approaches to social work. In: M. Granosik, A. Gulczynska, M. Kostrzynska, B. Littlechild. Participatory social work:Research, practice, education. Lodz-Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, Jagiellonian university press, 2019. s. 197-210. First edition. ISBN 978-83-8142-348-9.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Průběžná evaluační zpráva. 2019.
Glumbíková, K., Gojová, A., Burda, M., Poláková, R. a Rusnok, P. The use of health care services by homeless shelter residents. European Journal of Social Work. 2019, č. -, ISSN 1369-1457.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Transformation of the identity of homeless women with an experience of domestic violence: changing from a victim to a survivor: an example from shelters for mothers in the Czech Republic. Journal of Social Work Practice. 2019, č. 1, ISSN 0265-0533.
Vávrová, S., Glumbíková, K. a Gojová, A. A PRELIMINARY MODEL OF THE SOCIAL SITUATION OF SOCIAL ADJUSTMENT OF HOMELESS CHILDREN. In: 9th ICEEPSY The International Conference on Education and Educational Psychology. Athény: Future Academy London. 2018.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Analýza cílového stavu. 2018.
Glumbíková, K., Gojová, A., Gřundělová, B., Stanková, Z., Špiláčková, M. a Krausová, A. Anti-oppressive social work as a tool to reduce barriers to access health care services for homeless people. Kontakt. 2018, 20(3), s. 292-297. ISSN 1212-4117.
Glumbíková, K., Gojová, A. a Gřundělová, B. Critical reflection of the reintegration process through the lens of gender oppression: The case of social work with mothers in shelters. European Journal of Social Work. 2018, 21(3), ISSN 1369-1457.
Glumbíková, K., Gojová, A., Špiláčková, M., CALETKOVÁ, L., Janíková, M., Kowaliková, I., Recmanová, A. a Stanková, Z. Druhá zpráva hodnotící poskytovanou podporu k 31.10.2018. 2018.
Gojová, A., Gojová, V., Burda, M., Gřundělová, B., Stanková, Z., Glumbíková, K., Vávrová, S. a Štěpnička, M. Identifikace a analýza faktorů přispívajících k účinnosti a efektivnosti komunitní práce. 2018.
STANKOVÁ, Z. a Gojová, A. Implementation of Community Work in a Socially Excluded Locality as Viewed by Its Participants. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2018, č. 18, s. 19-35. ISSN 1213-6204.
Glumbíková, K., Gřundělová, B. a Gojová, A. Intersekcionalita útlaku u matek bez domova z azylových domů. Gender a výzkum / Gender and Research. 2018, č. 2, s. 163-181. ISSN 2570-6578.
Gojová, A., Glumbíková, K., Kučera, P., Lesák, V. a Ripka, Š. Jednotná metodika monitorování a hodnocení místních systémů sociálního bydlení. 2018.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Průběžná evaluační zpráva. 2018.
Glumbíková, K., Gojová, A., Špiláčková, M., CALETKOVÁ, L., Janíková, M., Kowaliková, I., Recmanová, A. a Stanková, Z. První zpráva hodnotící poskytovanou podporu k 1.6.2018. 2018.
Gojová, A., Chytil, O. a Špiláčková, M. Social Work in the Czech Republik. In: M.V. Firsov, Ya. V. Shimanovskaya (eds.). Praktika socialnoj raboty v sovremenom globalnom mire: peresečenie kultur i vremen. 1. vyd. Moskva: Publishing Russian State Social University, 2018. s. 144-165. ISBN 978-5-7139-1343-4.
Chytil, O., Gojová, A. a Nedělníková, D. Soziale Arbeit in Mittel- und Osteuropa. In: H. U. Otto, H. Thiersch, R. Treptow, H. Ziegler. Handbuch Soziale Arbeit. 6. vyd. München: Ernst Reinhardt, 2018. s. 1415-1422. -. ISBN 978-3-497-02745-3.
Glumbíková, K., Vávrová, S. a Gojová, A. The Critical Reflexivity of Field Social Workers who are Working with Families: Recommendations for the Educational Process. In: Conference on Education and New Developments 2018: Education and New Developments 2018 2018-06-23 Budapešť. Lisbon: inScience Press, 2018. s. 279-283. ISBN 978-989-99864-8-0.
Glumbíková, K., Gojová, A., Vávrová, S. a Gřundělová, B. THE SOCIAL ADJUSTMENT OF CHILDREN FROM HOMELESS SHELTERS: AN AREA OF APPLICATION OF CRITICAL REFLEXIVITY IN SOCIAL WORK. In: CBUIC: CBU Interantional Conference proceeding 2018 2018-03-21 Praha. Praha: CBU Research Institute s.r.o, 2018. s. 568-573. ISBN 978-80-270-5037-6.
Gojová, A. a Glumbíková, K. Úvodní evaluační zpráva. 2018.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Závěrečná evaluační zpráva. 2018.
Vávrová, S. a Gojová, A. Modely sociální práce doprovázející bydlení. 2017.
Gojová, A. Russian State Social University. 2017.
Gojová, A. a BJELONČÍKOVÁ, M. The stigmatization of people living with HIV/AIDS in the Czech Republic (from their own perspective). Kontakt. 2017, č. 19, s. e211-e219. ISSN 1212-4117.
Glumbíková, K., Gojová, A. a Vávrová, S. Use of antiopressive approach in czech social work with homeless people. In: CBUIC: CBU International Conference on Innovations in Science and Education 2017 Praha. Praha: Central Bohemia University, 2017. s. 1-1. ISSN 1805-9961.
Glumbíková, K., Gojová, A. a Gřundělová, B. Zdraví a přístup ke zdravotním službám u obyvatel a obyvatelek azylových domů - téma pro sociální práci?. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2017, č. 3, s. 23-40. ISSN 1213-6204.
Gojová, A. Goldsmiths University of London. 2016.
BJELONČÍKOVÁ, M. a Gojová, A. Identifikace a analýza vnímaných sociálních důsledků života s HIV/AIDS. 2016.
Gojová, A. Synnervate, Utrecht. 2016.
Gojová, A. a Loučková, I. THE HIERARCHY AND TYPOLOGY OF FAMILY SOCIAL SUPPORT NETWORKS AND THEIR IMPLICATIONS FOR SOCIAL SERVICES. In: CBU International Conference 2016: Innovations in Science and Education: CBU International Conference Proceedings 2016 2016-03-23 Praha. Praha: Central Bohemia University, 2016. s. 304-310. ISSN 1805-9961.
Glumbíková, K. a Gojová, A. Vnímané potřeby klientek azylových domů pro ženy a matky s dětmi. Sociální práce/Sociálna práca. 2016, s. 21-38. ISSN 1213-6204.
Gojová, A. a Glumbíková, K. (Bezmocná) Sociální práce jako zdroj zplnomocnění?. Sociální práce / Sociálna práca. 2015, roč. 15, s. 52-63. ISSN 1213-6204.
Gojová, A. Hochschule Landshut. 2015.
Gojová, V., BJELONČÍKOVÁ, M., Gojová, A. a Glumbíková, K. Participativní přístupy v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. 150 s. ISBN 978-80-7464-802-1.
Gojová, A. Transforming disadvantaged places: applicability of community work. In: International Social Work Conference "The role of social work in a shifting world - social change and cohesion as a challenge and mandate of professional social work". Landshut: Institut Sozialer Wandel und Kohäsionsforschung, European Research Institute for Social Work. 2015.
Gojová, A., Gojová, V., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K. a Papřoková, A. O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 136 s. ISBN 978-80-7464-492-4.
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Chytil, O., Lindovská, E., Nedomová, E., Papřoková, A., Tichá, I. a Vondroušová, K. On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 140 s. ISBN 978-80-7464-555-6.
Gojová, A. Participativní akční výzkum. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 203-218. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A. První výsledky pilotního projektu komunitní práce v Moravskoslezském kraji. In: Komunitní práce jako součást procesu sociálního začleňování. Praha. 2014.
Gojová, A., Chytil, O., Nedomová, E. a Špiláčková, M. Sociální exkluze a chudoba.. In: O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci.: Dílčí analýza č. 4. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 8-27. ISBN 978-80-7464-492-4.
Gojová, A. University of Eastern Finland. 2014.
Gojová, A. University of Eastern Finland, Kuopio. 2014.
Gojová, A. University of Hertfordshire, Hatfield. 2014.
Chytil, O., Gojová, A. a Keller, J. Veränderte Bedingungen der Sozialen Arbeit in der Tschechischen Republik. In: Soziale Arbeit in Europa. Schwalbach/Ts.: WOCHENSCHAU Verlag, 2014. s. 170-188. Reihe Politik und Bildung, Band 74. ISBN 978-3-89974957-1.
Gojová, A., Baum, D. H., Gojová, V., Lindovská, E., Loučková, I., Nedomová, E., NYTRA, G., Petrucijová, J., Sýkorová, D., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K., Znebejánek, F., Kubátová, H., Littlechild, B. a Schneider, A. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 356 s. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A. Ways of coping. In: ERIS konference. Hertdofrshire. 2014.
Gojová, A., Gojová, V., Lindovská, E. a Špiláčková, M. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi. In: Závěrečná konference projektu ?VEDTYM - Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu OU, Fakulty sociálních studií?. Ostrava: FSS OU. 2014.
Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Lindovská, E., Nedomová, E., Tichá, I. a Vondroušová, K. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi.. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 263-298. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A., Gojová, V., Lindovská, E., Špiláčková, M. a Vondroušová, K. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi. Sociální práce/Sociálna práca. 2014, roč. 14, s. 44-60. ISSN 1213-6204.
Gojová, A. Kuopion Yliopisto, Kuopio. 2013.
Keller, J., Gojová, A. a Baum, D. H. Neue soziale Risiken und Soziale Arbeit in der Transformationsgesellschaft: Ein empirisches Beispiel aus der Tschechischen Republik. Springer VS, 2013. 231 s. ISBN 978-3-531-18686-3.
Gojová, A. Práce s komunitou. In: Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. s. 309-312. ISBN 978-80-262-0366-7.
Gojová, A. a Musil, L. Práce se sítěmi podpory. In: Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. s. 316-319. ISBN 978-80-262-0366-7.
Gojová, A. (Bez)mocná sociální práce?. 2012.
Gojová, A. Future of social work through the eyes of social workers in the Czech Republic. In: Constructing European Social Welfare and Social Work in the Midst of Diverse Traditions, Policies and Practices. Kuopio: ERIS. 2012.
Gojová, A., Geletičová, A., Sadivová, M., Žembová, L. a Mastna, L. Komunitní práce - cesta od nadávání k lepšímu bydlení. Sociální práce/ Sociálna práca. 2012, s. 77-91. ISSN 1213-6204.
Gojová, A. Community Work and the Ideas of Empowerment and Participation in the Changing Social Context. In: European Developments and the Social Professions. Community, Education, Research, Professionalisation. 1. vyd. Boskovice: Albert, 2011. s. 413-432. ECSPRESS-Edition 7. ISBN 978-80-7326-192-4.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Keller, J., Krausová, A. a Sýkorová, D. El trabajo social en la Republica Checa. Educación Social. 2011, roč. 2011, č. 48, s. 11-28. ISSN 1135-8629.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Krausová, A., Keller, J. a Sýkorová, D. El Treball Social a la República Txeca. Educació Social. Revista d´Intervenció Socioeducativa. 2011, s. 11-27. ISSN 1135-805X.
Seibel, F. W., Friesenhahn, G., Lorenz, W., Chytil, O. a Gojová, A. European Developments and the Social Professions: Community, Education, Research, Professionalisation. 1. vyd. Ostrava: Albert, 2011. ECSPRESS-Edition 7. 511 s. ISBN 978-80-7326-192-4.
Otto, H., Thiersch, H., Chytil, O. a Gojová, A. Handbuch Soziale Arbeit: Grundlagen der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. 4. vyd. München: Reinhardt, 2011. 1817 s. ISBN 978-3-497-02158-1.
Gojová, A. Nová sociální rizika pohledem vedoucích odborů sociálních věcí: Dílčí zpráva č. 2. 2011.
Gojová, A. Nová sociální rizika z pohledu starostů malých obcí a poskytovatelů sociálních služeb. 2011.
Gojová, A. Recenzní posudek publikace Výzvy pro sociálne profesie v modernej spoločnosti. 2011.
Gojová, A. The new Eastern European countries - a field experiment for a future social Europe. In: Transnational Convergence, Diffusion and Transfer in Social Policy and Social Work. Eichstätt: ERIS. 2011.
Chytil, O., Nedělníková, D. a Gojová, A. Assesing the development in social work in the countries of central and eastern europe. In: Social Professions for a Social Europe. Common challenges and discourses. 1. vyd. Boskovice: ALBERT, 2010. s. 26-43. ECSPRESS-Edition 6. ISBN 978-80-7326-171-9.
Chytil, O. a Gojová, A. Bilancování vývoje sociální práce v zemích střední a východní Evropy. In: Social Professions for a Social Europe. 1. vyd. Ostrava: Albert, 2010. s. 44-60. ECSPRESS-Edition 6. ISBN 978-80-7326-182-5.
Gojová, A. Gender and social work in the Czech Republic. In: Social Work and Diversity. Cologne: ERIS, Katolische Hochschule Nordrhein-Westfalen. 2010.
Gojová, A. a Nedělníková, D. Inclusive potential of empowerment and participation in community work. In: Social Professions for a Social Europe. Common challenges and discourses. 1. vyd. Boskovice: ALBERT, 2010. s. 166-177. ECSPRESS-Edition 6. ISBN 978-80-7326-171-9.
Gojová, A. a Nedělníková, D. Inkluzivní potenciál zplnomocnění a participace v komunitní práci. In: Social Professions for a Social Europe. Ostrava: Albert, 2010. s. 178-188. ECSPRESS-Edition 6. ISBN 978-80-7326-182-5.
Gojová, A., Gojová, V., Kvasnička, R., Pěnkava, P., Polák, A., Sejbal, J., Giampaoli, K., Antoni, P. a Tkadlečková, T. Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence. 2010.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Keller, J., Sýkorová, D. a Krausová, A. Social Work in Czech Republic. In: Social Work across Europe - Accounts from 16 Countries. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher, 2010. s. 19-30. ERIS Monograph Volume 1. ISBN 978-80-7368-910-0.
Gojová, A. Význam prostoru v sociálních vztazích obyvatel Ostravy. In: Industriální město v postindustriální společnosti. Ostrava: ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, 2010. s. 160-175. ISBN 978-80-904810-0-8.
Chytil, O., Gojová, A. a Nedělníková, D. Bilancování vývoje sociální práce v zemích střední a východní Evropy. In: Social Professions for a Social Europe: Review - Insight - Prospects. Boskovice: Albert, 2009. Albert, 2009. s. 20-36. ISBN 978-80-7326-171-9.
Gojová, A. a Nedělníková, D. Inkluzivní potenciál zplnomocnění a participace v komunitní práci.. In: Sociální profese pro sociální Evropu. Boskovice: Albert, 2009. Albert, 2009. s. 182-192. ISBN 978-80-7326-171-9.
Gojová, A. Sborník studijních textů pro sociální kurátory. 2009.
Gojová, A., Webrová, A. a Sobková, H. Využití současných metod sociální práce v praxi sociálníhj kurátorů. In: Sborník studijních textů pro sociální kurátory. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií - Centrum pro podporu projektů, 2009. s. 213-240. ISBN 978-80-7368-627-7.
Gojová, A. a Gojová, V. Community Social Work. 2008.
Chytil, O., Gojová, A. a Jovelin, E. Histoire du travail social en Europe. 1. vyd. Paris: Vuibert, 2008. 287 s. ISBN 978-80-7368-625-3.
Gojová, A., Nedělníková, D., Sobková, H., Černá, D., Mastna, l., Zajdakova, S., Hradecky, I., Malinova, H. a Zimmermannova, M. Terénní sociální práce s vybranými cílovými skupinami z hlediska vybraných metod a přístupů sociálná práce. In: Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 191-303. ISBN 978-80-7368-504-1.
Nedělníková, D. a Gojová, A. Základní činnosti terénního sociálního pracovníka. In: Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 25-54. ISBN 978-80-7368-504-1.
Holasová, V. a Gojová, A. Die Ausbildung für soziale Berufe - Tschechische Republik. Sozial Extra. 2007, roč. 31, č. 10, s. 56-57. ISSN 0931-279X.
Gojová, A. Komunitní sociální práce. 2007.
Pavlisková, K., Nedělníková, D., Gojová, A. a Černá, D. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. 2007.
Gojová, A. Sítě a síťování. In: Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta - katedra sociální práce, 2007. Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta - katedra sociální práce, 2007. s. 143-158. ISBN 978-80-7368-229-3.
Gojová, A. a Sobková, H. Využití úkolově orientovaného přístupu v současných podmínkách české sociální práce. Sociální práce/ Sociálna práca. 2007, s. 87-96. ISSN 1213-6204.
Hamburger, F., Hirschler, S., Sander, G., Wöbcke, M. a Gojová, A. Ausbildung für soziale Berufe in Europe: Berichte und materialien aus wissenschaft und praxi. 1. vyd. Frankfurt am Main: ISS, 2005. 3. 225 s. ISBN 3-88493-197-0.
Bechyňová, V., Doubravová, D., Gojová, A. a Žežula, O. Vzdělávací program pro kurátory pro mládež-sociální práce s klientem a jeho rodinou. 2005.
Gojová, A. Autonomie seniorů pohledem sociálních pracovníků.. In: Autonomie ve stáří. Strategie jejího zachování.. Ostrava: Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity, 2004. Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity, 2004. s. 78-89. ISBN 80-7326-026-3.
Gojová, A. Canterbury Christ Church University College. 2004.
Gojová, A. Koncept komunity v komunitní práci. Sociální práce/Sociálna práca. 2004, s. 43-56. ISSN 1213-6204.
Špatenková, N., Sýkorová, D., Gojová, A., Sobotková, I. a Dopita, M. Krize. Psychologický a sociologický fenomén. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 129 s. ISBN 80-247-0888-4.
Gojová, A. a Sýkorová, D. Pomoc seniorům - její potřeba a zdroje. Sociální práce/ Sociálna práca. 2004, roč. 2004, s. 85-94. ISSN 1213-624.
Gojová, A. Senioři ve společnosti a jejich autonomie pohledem sociálních pracovníků. 2004.
Gojová, A., Popelková, R., Chytil, O. a Sýkorová, D. Senioři ve společnosti a jejich autonomie pohledem sociálních pracovníků. Boskovice: ALBERT, 2004. 73 s. ISBN 80-7326-068-9.
Chytil, O., Gojová, A., Nedělníková, D., Erath, P., Littlechild, B. a Vornanen, R. Social Work in Europe: Descriptions, Analysis and Theories. 1. vyd. Eichstätt: ISIS, 2004. 3. 251 s. ISBN 80-7326-027-1.
Sýkorová, D., Chytil, O., Gojová, A., Špatenková, N., Hubík, S., Keller, J., Loučková, I., Popelková, R. a Šmausová, G. Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age. 1. vyd. Eichstätt: ISIS, 2004. 132 s. ISBN 80-7326-064-6.
Gojová, A. Current Issues of Social Work in the Czech Republic. In: European Social Work in Progress: Nationale Entwicklungslinien Sozialer Arbeit im europaischen Kontext. Eichstaat. 2003.
Sýkorová, D., Chytil, O., Loučková, I., Popelková, R. a Gojová, A. Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie. 1. vyd. Ostrava, Boskovice: Nakladatelství František šalé-ALBERT, 2003. 113 s. ISBN 80-7326-023-9.
Gojová, A. Teorie a modely komunitní práce.. 2003.
Gojová, A. Universita Ramon Llull, Barcelona. 2003.
Gojová, A. Modely komunitní práce. In: Prvá celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou: Súčasný stav sociálnej práce na Slovensku a perpektívy jej rozvoja 27.5.1999 Bratislava. Bratislava: Pedagogická fakulta University Komenského, 2002. Pedagogická fakulta University Komenského, 2002. s. 109-121. ISBN 80-88868-80-7.
Gojová, A. Modely komunitní práce. Sociální práce/Sociálna práca. 2002, s. 49-61. ISSN 1213-6204.
Gojová, A. SPOLU International, Utrecht. 2002.
Gojová, A. Czech Social Work: Possibilities for Upholding the Rights of Romany Children. 2001, s. 20-29. ISSN 13531670.
Gojová, A. Social worker´s knowledge, values and skills - how to tech them?. In: Social Work in Public Health Symposium 2000-09-01 Kuopio. Kuopio: Kuopion yliopiston painatuskeskus, 2001. Kuopion yliopiston painatuskeskus, 2001. s. 119-123. ISBN 951-781-024-5.
Gojová, A. Education and training of Social Workers in Public Health. In: Social Work in Public Health Symposium, University of Kuopio, Department of Social Sciences, 6.-15. září 2000: Social Work in Public Health Symposium 2000-09-06 . Kuopio: Kuopion Yliopistollinen Opetussosiaalikeskus, 2000. Kuopion Yliopistollinen Opetussosiaalikeskus, 2000. s. 61-67. ISBN 951-781-022-9.
Gojová, A. Komunitní práce - modely a etapy. 2000.
Gojová, A. Projects of Community Work with the Roma Ethnic Minority. In: Social Work in Public Health Symposium. Kuopio. 2000.
Gojová, A. The Social Workers´ Knowledge, Values and Skills - How to Teach Them?. In: Social Work in Public Health Symposium. Kuopio. 2000.
Gojová, A. Education and training of social workers in public health.. In: Social Work in Public Health Symposium. Kuopio. 1999.
Gojová, A. European Centre for Community Education, Koblenz. 1999.
Gojová, A. The Situation of the Youth in the Czech Republic. In: The Situation of the European Youth-Chances and Dangers. Univerzita Lodz. 1999.
Gojová, A. The Social and Legal protection of Children and Adolescents in the Czech Republic. Social Work in Europe. 1999, s. 38-44. ISSN 133531670.
Gojová, A. Internacionalization of Daily Life from the Perspective of Czech Republic. In: European Integration and Living Conditions of Youth. Fachhoschule Koblenz. 1998.
Gojová, A. Úloha sociálního poradenství v oblasti sociální práce. In: Sociálne poradenstvo (konference na katedre sociálnej prace, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita: Sociálne poradenstvo 1998-11-19 . Bratislava: Slovak Accademic Press, 1998. Slovak Accademic Press, 1998. s. 33-40. ISBN 80-88908-26-4.


ZkratkaNázev předmětu
DATDAktuální teoretický diskurz soc. práce
DVK1Národní vědecká konference
DVK2Mezinárodní vědecká konference
EFEXEqualizing field exam
E4KA1PhD Dissertation Seminar I
E4KIRInternational Scientific Conference
E4KNANational Scientific Conference
KONHOKonzultační hodiny
44KA1Seminář k dizertační práci 1
44KIRMezinárodní vědecká konference
44KNANárodní vědecká konference
44PA1Seminář k dizertační práci 1
44PIRMezinárodní vědecká konference
44PNANárodní vědecká konference
AMETKCommunity Social Work
MSPPHMetody sociální práce
NPKOKRozvoj komunit a komunit. organizací
NPKOPRozvoj komunit a komunitních organizací
NRTOKTeorie a metody sociální práce s rodinou
NRTOPTeorie a metody sociální práce s rodinou
NSD1KSeminář k diplomové práci 1
NSD1PSeminář k diplomové práci 1
NSD2KSeminář k diplomové práci 2
NSD2PSeminář k diplomové práci 2
NSKIKKritická sociální práce
NSKIPKritická sociální práce
NSSIKSíťování a multidisciplinární spolupráce
NSSIPSíťování a multidisciplinární spolupráce
NSTEKTeor. reflexe metod SP v kontextu moder.
NSTEPTeoretická reflexe metod kontextu so. p.
NSZ1KStátní zk. 1 - Obhajoba diplomové práce
NSZ1PStátní zk. 1 - Obhajoba diplomové práce
NSZ3KStátní zk. 3 - Teorie a metody SP
NSZ3PStátní zkouška 3 - Teorie a metody SP
1SOPKSociální práce s komunitou
2SOPKSociální práce s komunitou
3KOMRKomunitní práce jako metoda inkluze
3MEDAMediace
3MEDIMediace
3PMSRPokročilé metody soc. práce s rodinou
3SZK1St. závěrečná zk. 1 Obhajoba dipl. práce
3SZK2St.záv. zk.2 - Metody SP a jejich t. ref
3SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
6METKMetody komunitní sociální práce
6METRMetody sociální práce s rodinou
7KOMRKomunitní práce jako metoda inkluze
7MEDAMediace
7MEDIMediace
7PMSRPokročilé metody soc. práce s rodinou
7SZK2St.záv. zk.2 - Metody SP a jejich t. ref
7SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
7TERRTerénní sociální práce s rodinou
8KKOOKoordinace a síťování zdrojů podpory
8KKOPKomunitní práce
8KMUTMultidisciplinární týmová práce
8PKOOKoordinace a síťování zdrojů podpory
8PKOPKomunitní práce
8PMUTMultidisciplinární týmová práce
98KRPKomunitní sociální práce a plánování
98PC1Práce s cílovými skupinami 1
98PC2Práce s cílovými skupinami 2
99KRPKomunitní sociální práce a plánování
99MEDMediace
99PCSPráce s cílovými skupinami
99PC1Práce s cílovými skupinami 1
99PC2Práce s cílovými skupinami 2
NZSITSíťování a multidisciplinární týmy
3SESPSenioři ve společnosti
7SESPSenioři ve společnosti
98SZ2Stát. záv. zk. 2 - Komunitní rozvoj
99SZ2Stát. záv. zk. 2 - Komunitní rozvoj


AutorNázev práceTypRok
Lukešová KateřinaVliv etnicity na vztah sociální pracovník - klientdisertační  
Bjelončíková MonikaSociální práce a sociální důsledky života s HIV/AIDSdisertační 2019 
Glumbíková KateřinaReintegrace matek samoživitelek z azylových domů do stabilních forem bydlenídisertační 2017 
Lindovská EliškaSituační analýza výkladů reality bezdomovectví a vyloučení z bydlení v přístupech podporovaného bydlení a jejich implikace pro sociální prácidisertační 2016 
Vaňková BlankaAnalýza potřeb uživatelů sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi na Jesenickudiplomová 2019 
Zetochová PavlínaVýznam terénní sociální práce pro osoby bez domovadiplomová 2019 
Jančíková KateřinaParticipace osob v bytové nouzi na tvorbě koncepce sociálního bydlení v Ostravědiplomová 2018 
Machálková DenisaPřípadové a rodinné konference a jejich aplikace v praxi sociálně-právní ochrany dětídiplomová 2018 
Manďáková MagdaSenioři mezi domovem a ústavní péčidiplomová 2018 
Valošková PetraSociální práce v koncepci sociálního bydlení v Ostravědiplomová 2018 
Buzková Saganová NancyZapojení uživatelů a veřejnosti do procesu komunitního plánování sociálních služebdiplomová 2017 
Russková JanaMožnosti evaluace komunitní prácediplomová 2017 
Dvořáková MonikaTransformace pobytových sociálních služeb a její důsledky pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením.diplomová 2016 
Macurová GabrielaNejlepší zájem dítětediplomová 2016 
Stanková ZuzanaPřípadová studie realizace komunitní práce v sociálně vyloučené lokalitědiplomová 2016 
Hermanová MichaelaVliv komunitní práce na život v sociálně vyloučených lokalitáchdiplomová 2015 
Bínková VeronikaVzdělávací potřeby sociálních pracovníků v praxi.diplomová 2014 
Horváthová MarkétaKvalita poskytovaných sociálních služeb Denního stacionáře Lydie v Českém Těšíně očima uživatelů a jejich zákonných zástupcůdiplomová 2014 
Ivánková LucieNezaměstnanost osob se zdravotním postiženímdiplomová 2014 
Kocianová KamilaSociální práce s rodinou v kontextu pozdní modernydiplomová 2014 
Mihaličková LucieMediace v trestní justici očima veřejnostidiplomová 2014 
Závodná MartinaRodinné skupinové konferencediplomová 2014 
Bánovcová LucieSenioři ohrožení chudoboudiplomová 2013 
Honová DanielaKlima školní třídydiplomová 2013 
Kabeláčová LucieObraz sociální práce v médiíchdiplomová 2013 
Lišková HanaPercepce domácího násilí studenty humanitních a technických oborůdiplomová 2013 
Sikorová LucieNízkoprahová zařízení pro děti a mládež v České republice a Velké Británii.diplomová 2013 
Silberová KláraSociální práce s rodinami ohroženými ztrátou bydlenídiplomová 2013 
Stachová HanaSpolupráce poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a orgánů sociálně právní ochrany dětídiplomová 2013 
Bok VojtěchNovodobé sociální deportacediplomová 2012 
Görögová VeronikaLichva v romské komunitě.diplomová 2012 
Kubíčková IvanaProbace a pachatelé rasově motivované trestné činnostidiplomová 2012 
Matulová VeronikaMediace jako způsob řešení konfliktů a její využívání v praxi sociální práce.diplomová 2012 
Řehořová KristýnaSystemická sociální prácediplomová 2012 
Valíková LucieMožnosti využití sociální ekonomiky při práci v romských sociálně vyloučených lokalitách.diplomová 2012 
Januszová LenkaRodina jako zdroj sociální opory u osob bez přístřešídiplomová 2011 
Ptáčková ŠárkaZkušenosti pracovníků sociálně právní ochrany dětí se střídavou výchovou.diplomová 2011 
Chytil JanModely komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitáchdiplomová 2010 
Potrusilová ZuzanaUplatnění úkolově orientovaného přístupu v praxi sociální práce s rodinou z pohledu sociálních pracovníkůdiplomová 2010 
Matine Jorge ArnaldoEtnicita a identita v sociální prácidiplomová 2008 
Steblová VěraMultidisciplinární tým v sociální prácidiplomová 2008 
Fojtíková ZuzanaZplnomocnění a participace v komunitní práci.diplomová 2007 
Paličková TerezaPotřeby rodičů, kteří jsou na vozíčkudiplomová 2007 
Žáčková PavlaStřídavá péče očima rodičůdiplomová 2007 
Sikorová MagdalenaDomácí násilídiplomová 2006 
Šidlová ZuzanaMetoda Ostrov rodiny - možnosti využití v sociální prácidiplomová 2006 
Boszczyk DavidAktivizační služby v domově pro seniorybakalářská 2019 
Dunková RůženaKomunitní práce v sociálně vyloučené lokalitě na kazuistice lokality Ostrava - Kunčičky.bakalářská 2019 
Palacká JarmilaSociální práce v hospicibakalářská 2019 
Káňová GabrielaAktivity samosprávy v oblasti integrace pohledem obyvatel sociálně vyloučené lokalitybakalářská 2017 
Jančí EliškaParticipace obyvatel na rozvoji obcebakalářská 2016 
Procházková ElenaSociální práce v Domě na půli cestybakalářská 2015 
Brezinová LucieRole sociálního pracovníka při práci se syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte.bakalářská 2014 
Chumchalová LudmilaTeoretické pojetí komunitní práce v České republicebakalářská 2014 
Gelnarová LadaSociální práce kurátora s dětmi a mládeží užívajícími návykové látkybakalářská 2014 
Hulová AndreaRole sociální práce při řešení šikany na základních školáchbakalářská 2014 
Krygielová ŠárkaPorozvodová péče o děti s postiženímbakalářská 2014 
Martynková PavlínaLegislativní úprava profese sociálního pracovníkabakalářská 2014 
Česelská MichaelaProfesní sdružení sociálních pracovníků v ČRbakalářská 2013 
Dvořáková MonikaSociální práce s umírajícími seniorybakalářská 2013 
Filičková PetraSociální práce se seniory v pobytových zařízeníchbakalářská 2013 
Manďáková MagdaPěstounská péče a role sociálního pracovníkabakalářská 2013 
Mockovčiaková DenisaSociální práce s lidmi s duševním onemocněnímbakalářská 2013 
Orságová EliškaBydlení seniorů na Karvinskubakalářská 2013 
Přikrylová DenisaSyndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítětebakalářská 2013 
Tomalová MarieCeloživotní učení sociálních pracovníkůbakalářská 2013 
Horváthová MarkétaDrama- terapie ve světě dětí se zdravotním postižením a její využití v sociální prácibakalářská 2012 
Manďáková DanielaSociální práce s týranými ženamibakalářská 2012 
Masná AnetaSociální práce s nezletilými osobami propuštěnými ze zařízení pro výkon ochranné a ústavní výchovybakalářská 2012 
Medáková BarbaraSociální služby pro děti a mládež ohrožené závislostmi v Ostravěbakalářská 2012 
Očadlá TerezaSociální práce na taneční scéněbakalářská 2012 
Palyza JakubNízkoprahové kluby pro děti a mládežbakalářská 2012 
Honová DanielaVztahy v třídních kolektivechbakalářská 2011 
Laštovica MarekVyužití úkolově orientovaného přístupu v terapeutické komunitě pro drogově závislé.bakalářská 2011 
Mulíková VeronikaDilemata sociálních pracovníků v oblasti sociálně právní ochrany dětí.bakalářská 2011 
Neupauerová AlicaVymezování hranic sociálním pracovníkem ve vztahu ke klientovi v azylovém domě pro matky s dětmi.bakalářská 2011 
Rek OttoMožnosti sociální práce v oblasti prevence pravicového extremismu.bakalářská 2011 
Vyplelová JanaCase management jako metoda sociální práce užívaná v oblasti péče o lidi s duševním onemocněnímbakalářská 2011 
Lišková HanaVyužití mediace v oblasti sociálně právní ochrany dětíbakalářská 2010 


Vývoj softwaru pro responzivní evaluaci a plánování komunitní práce jako nástroje pro rozvoj účinné a efektivní praxe v oblasti sociálního začleňování
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období4/2018 - 9/2020
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Technologická agentura ČR
Stavřešený
Další akreditované vzdělávání - kurz Komunitní práce v kontextu sociálně vyloučených lokalit
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období8/2018 - 6/2019
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavřešený
Průběžná evaluace individuálního systémového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend".
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období1/2018 - 3/2019
PoskytovatelVeřejné zakázky
Stavukončený
Reflexe drogové scény v Ostravě
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období8/2015 - 12/2015
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Reintegrace matek samoživitelek žijících v azylových domech do trvalých forem bydlení
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Poskytování dotací vysokým školám na podporu talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období9/2014 - 8/2015
PoskytovatelDěkanát FSS, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období9/2013 - 8/2014
PoskytovatelDěkanát FSS, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Podpora absolventů doktorského studia sociální práce
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období7/2011 - 10/2012
PoskytovatelKatedra sociální práce, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub