Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora zvyšování kvality studia na FSS OU
Id projektuPPSŘ_2022
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na rozvoj kvality studia, a to především zaměřením na: a) rozvoj kompetencí studujících, b) podporu interaktivních a aktivizujících metod výuky, c) zvyšování internacionalizace studia, d) předcházení neúspěšnosti studia, e) podporu budování sounáležitosti studujících se studovaným oborem.