Projekty územně správních celků

6. ročník mezinárodních interpretačních klavírních kurzů na Fakultě umění

Doba realizace projektu: 1. května 2017 - 30. listopadu 2017.

7. ročník mezinárodních hobojových kurzů FU OU

Doba realizace projektu: 1. ledna 2017 - 30. června 2017.

Dotace studia studentů magisterského oboru Všeobecné lékařství

Doba realizace projektu: 1. září 2019 - 31. srpna 2020

Dotace studia studentů magisterského oboru Všeobecné lékařství

Doba realizace projektu: 1. září 2018 - 31. srpna 2019

Galerie Laboratoř

Doba realizace projektu: 1. ledna 2018 - 31. prosince 2018

Galerie Laboratoř - SMO

Doba realizace projektu: 1. ledna 2018 - 31. prosince 2018

Hudební večery Ostravské univerzity v Českém rozhlase

Doba realizace projektu: 1. ledna 2018 - 31. prosince 2018

Hudební večery Ostravské univerzity v Českém rozhlase

Doba realizace projektu: 1. února 2017 - 31. prosince 2017.

Janáčkiana 2018

Doba realizace projektu: 1. dubna 2018 - 31. července 2018

Lumír Čmerda - reliéfy a ilustrace

Doba realizace projektu: 1. ledna 2017 - 31. prosince 2017.

Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava 2017

Doba realizace projektu: 1. ledna 2017 - 31. prosince 2017.

Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava 2018 (ISSO 2018)

Doba realizace projektu: 1. ledna 2018 - 31. prosince 2018

Podpora aktivní přípravy mezinárodních projektů v oblasti výzkumu a vývoje

Doba realizace projektu: 1. ledna 2018 - 31. prosince 2019.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017

Doba realizace projektu: 1. září 2017 - 31. srpna 2020.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018

Doba realizace projektu: 1. září 2018 - 31. srpna 2021.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019

Doba realizace projektu: 1. září 2019 - 31. srpna 2022.

Podpora zvýšení připravenosti studentů OU na výkon profese a zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce

Doba realizace projektu: 1. ledna 2018 - 31. prosince 2018.

Posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání na Ostravské univerzitě v Ostravě

Doba realizace projektu: 1. ledna 2016 - 31. prosince 2017.

Program na podporu vzdělávání a talentmanagement v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018

Doba realizace projektu: 1. ledna 2017 - 31. března 2018.

Program zejména na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019

Doba realizace projektu: 1. ledna 2018 - 31. března 2019.

Rally Ostrava-Dresden a zase zpět, II.část

Doba realizace projektu: 1. ledna 2017 - 31. prosince 2017.

VII. ročník mezinárodních interpretačních kurzů v oboru flétna

Doba realizace projektu: 1. ledna 2018 - 31. prosince 2018

Výstavní činnost Galerie Student Ostravské univerzity

Doba realizace projektu: 1. ledna 2017 - 31. prosince 2017.