Dotace Kampus OU – Černá louka 2022

Název projektu:

Kampus OU – Černá louka IIa

Evidenční č. smlouvy:

02275/2022/RRC

Příjemce dotace:

Ostravská univerzita

Doba realizace projektu:

1. ledna 2022 - 31. prosince 2022

Poskytovatel:

Moravskoslezský kraj

Řešitel na OU:

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Ing. Petr Svoboda, MBA

Anotace

Individuální dotace bude využita na spolufinancování infrastrukturního zázemí pro nové studijní programy v oblasti sportu, zdraví a technologií a v oblasti produkce v kulturních a kreativních odvětvích.

logo


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 01. 2023