OU

Jan Lata

rektor Ostravské univerzity


„Nestát v cestě dobrým věcem.“

Jan Lata

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
místnost, podlaží, budova:
funkce:rektor
obor činnosti:interna
katedra / středisko (fakulta): Katedra interních oborů (Lékařská fakulta)
Rektorát
telefon, mobil: 553 46 1001
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.janlata.cz

Vzdělání

1971 – 1977Lékařská fakulta UJEP Brno
1971maturita, Střední všeobecně vzdělávací škola, Brno, Královo Pole

Postgraduální vzdělání

1999III. – V. Studijní pobyt Clinical Center for Liver Diseases, Southwestern Medical Center, The University of Texas, Dallas, USA
1996XI. Studijní pobyt Hopital Saint Antoinne, Paříž, Francie
1994XI. Studijní pobyt Service de hepatology, Clichy, Francie
1993I. – VI. Studijní pobyt Service de gastro – hepato – enterologie, Université de Bourgogne, Dijon, Francie
1992III. – IV. Kurz v gastroenterologii, Zwolle, Amsterdam, Rotterdam, Holandsko
1985Atestace z gastroenterologie
1981Atestace z vnitřního lékařství

Kvalifikace

2006jmenován profesorem vnitřního lékařství MU
2001habilitace docentem vnitřního lékařství MU
1997CSc.
1977MUDr.

Zaměstnání

2010 – dosudProfesor, Lékařská fakulta Ostravské university
2007 – 2010Přednosta Interní hepatogastroenterologické kliniky FN a LF MU Brno
2001 – 2007Docent vnitřního lékařství, vedoucí Metabolické JIP
1995 – 2001Odborný asistent, vedoucí JIP Interní gastroenterologické kliniky, FN Brno
1989 – 1994Odborný asistent Lékařské fakulty Masarykovy University, Jednotka intenzivní péče Interní gastroenterologické kliniky, FN Brno
1977 – 1989Lékař, III. interní klinika, Nemocnice u sv. Anny, Brno

Akademické funkce

2017 – dosudmístopředseda České konference rektorů
2015 – dosudrektor Ostravské univerzity
2011 – 2015prorektor pro vědu a vnější vztahy Ostravské univerzity v Ostravě
2006 – 2010proděkan pro vnější vztahy, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno

Jazykové znalosti

Angličtina
Francouzština

Členství v odborných společnostech

Česká hepatologická společnost
Česká gastroenteroogická společnost
International Ascites Club
Česká internistická společnost

Vědecká činnost

Člen komise pro atestační zkoušky z gastroenterologie, IPVZ
2003 – 2010Člen Komise pro obhajoby doktorandských disertačních prací v oboru vnitřního lékařství LF MU
2016 – dosudČlen Rady vlády pro výzkum a inovace
2018 – dosudPředseda Bioetické komise RVVI
2011 – dosudČlen Vědecké rady Ostravské univerzity
2014 – dosudČlen Vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity
2018 – dosudČlen Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
2006 – 2010Člen Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
2011 – dosudČlen Vědecké rady Lékařské fakulty OU
2018 – dosudČlen Vědecké rady Lékařské fakulty HK Univerzity Karlovy
2015 – dosudČlen Vědecké rady Filozofické fakulty Ostravské univerzity
2017 – dosudČlen Research Policy Working Group Evropské univerzitní asociace

Ocenění

2005cena České hepatologické společnosti za nejlepší publikaci v oblasti hepatologie (monografiie „Urgentní stavy v hepatologii“)
2005cena prof. Hořejšího za nejlepší práci v oblasti portální hypertenze „Variceal bleeding in portal hypertension: bacterial infection and comparison of efficacy of intravenous and per – oral application of antibiotics – a randomized trial“
2003cena prof. Hořejšího za nejlepší práci v oblasti portální hypertenze „Spontantous bacterial peritonitits in the Czech republic: prevalence and aetiology“
2001cena prof. Hořejšího za nejlepší práci v oblasti portální hypertenze – monografie „Portální hypertenze při jaterní cirhóze a její důsledky“

Publikační činnost

Web of Science (42 záznamů, počet citací bez autocitací 391, H index 11)
Scopus (107 záznamů, počet citací bez autocitací 721, H index 13)
Tři monografie jako hlavní autor
Sedm monografií a jedna zahraniční monografie jako spoluautor
Spoluautor: šest učebnic a tři skripta


Všechny publikace

Ševčík, P., Matějovič, M., Černý, V., Cvachovec, K., Chytra, I., Hájek, M., Chýlek, V., Kula, R., Lata, J., Máca, J., Rožnovský, L., Tichý, J., Zaoral, T., Zoubková, R. a a. kol., Intenzivní medicína. 3. vyd. Praha 5: Galén, 2014. 1195 s. ISBN 978-80-7492-066-0.
Dítě, P., Novotný, I., Lata, J., Vaníček, J. a Bulik, M. Endoscopic Drainage Treatment of Pancreatic Pseudocysts. HEPATO-GASTROENTEROL. 2013, č. 60, s. 1773-1777. ISSN 0172-6390.
Lata, J. a Vaňásek, T. Léčba portální hypertenze. Lékařské listy. 2013, s. 34-36. ISSN 0044-1996.
Kianička, B., Lata, J., Novotný, I., Dítě, P. a Vaníček, J. Single balloon enteroscopy for endoscopic retrograde cholangiography in patients with Roux-en-Y hepaticojejuno anastomosis. WORLD J GASTROENTERO. 2013, roč. 19, s. 8047-8055. ISSN 1007-9327.
Dítě, P., Trna, J., Kinkor, Z., Novotný, I., Lata, J., Kianička, B. a Hermanová, M. Unusual Multiorgan Immunoglobulin G4 (IgG4) Inflammation: Autoimmune Pancreatitis, Mikulicz Syndrome, and IgG4 Mastitis. Gut and Liver. 2013, roč. 7, s. 621-624. ISSN 1976-2283.
Lata, J. Diagnosis and treatment of autoimmune hepatitis. DIGEST DIS. 2012, roč. 30, s. 212-215. ISSN 0257-2753.
Lata, J. Hepatorenal syndrome. WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY. 2012, roč. 18, s. 4978-4984. ISSN 1007-9327.
Novotný, I., Dítě, P., Trna, J., Lata, J., Husová, L. a Geryk, E. Immunoglobulin G4-Related Cholangitis: A Variant of IgG4-Related Systemic Disease. DIGEST DIS. 2012, roč. 30, s. 216-219. ISSN 0257-2753.
Lata, J. a Juránková, J. Střevní mikroflóra, slizniční bariéra a probiotika u některých interních chorob. Medicína pro praxi. 2012, roč. 9, s. 106-112. ISSN 1214-8687.
Dítě, P., Novotný, I., Lata, J., Růžička, M., Geryk, E. a Kianička, B. Autoimunitní forma chronické pankreatitidy a IgG4 pozitivní sklerotizující cholangitida. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, s. 254-257. ISSN 0042-773X.
Dítě, P., Novotný, I., Kinkor, Z., Hermanová, M., Trna, J., Lata, J., Růžička, M., Přecechtělová, M. a Kianička, B. Autoimunní forma chronické pankreatitidy a IgG4 pozitivní mastitida. Gastroentrologie a hepatologie. 2011, roč. 65, s. 22-25. ISSN 1804-7874.
Lata, J., Fejfar, T., Hůlek, P., Mareček, Z., Petrtýl, J., Procházka, V., Špičák, J., Tozzi, I., Vaňásek, T., Zdeněk, P., Brůha, R. a Drastich, P. Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu krvácení do zažívacího traktu při portální hypertenzi. Gastroenterologie a hepatologie. 2011, roč. 65, s. 141-142. ISSN 1804-7874.
Lata, J. a Vaňásek, T. Farmakoterapie onemocnění jater a biliárních cest. In: Farmakoterapie v gastroenterologii. 1. vyd. Praha: Galén, 2011. s. 127-154. ISBN 978-80-7262-704-2.
Lata, J., Mrlianová, H., Stibůrek, O., Nožička, J., Čermáková, Z., Gottwaldová, J. a Drozd, P. Keratinové fragmenty jako sérologický ukazatel u nemocných s jaterní chorobou. Vniřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 57, s. 1025-1028. ISSN 0042-773X.
Lata, J. a Příbramská, V. Nealkoholická steatohepatitida, možnosti diagnostiky keratinovými fregmenty a léčba. Medicína pro praxi. 2011, roč. 8, č. 8, s. 321-324. ISSN 1214-8687.
Dítě, P., Novotný, I., Kianička, B., Lata, J. a Floreánová, K. Postavení blokátorů protonové pumpy v terapii stavů indukovaných žaludeční kyselinou chlorovodíkovou. Medicína po promoci. 2011, roč. 12, s. 3-6. ISSN 1212-9445.
Lata, J., Kopáčová, M. a Vítek, P. Probiotics in hepatology. WORLD J GASTROENTERO. 2011, roč. 2011, č. 17, s. 2890-2896. ISSN 1007-9327.
Tacheci, I., Lata, J., Rejchrt, S., Kopáčová, M. a Bureš, J. Standard ČGS pro kapslovou endoskopii tenkého střeva. Gastroenterologie a hepatologie. 2011, roč. 65, č. 65, s. 195-201. ISSN 1804-7874.
Lata, J. a Juránková, J. Střevní mikroflóra, slizniční bariéra a probiotika u některých interních chorob. -. 2011, roč. 13, s. 63-69. ISSN 1212-7299.
Lata, J. Terapie ascitu a hepatorenálního syndromu. In: Farmakoterapie v gastroenterologii. 1. vyd. Praha: Galén, 2011. s. 155-165. ISBN 978-80-7262-704-2.
Dítě, P., Lata, J., Nechutová, H. a Kianička, B. Autoimmune Pancreatitis - Recent Advances. DIGEST DIS. 2010, roč. 28, s. 334-338. ISSN 0257-2753.
Lata, J. Gastroenerologie. 1. vyd. Praha 5: Galén, 2010. 256 s. ISBN 978-80-7262-692-2.
Lukáš, M., Lata, J., Vaňásek, T., Ďuricová, D. a Dítě, P. Gastroenterologie. In: Interna. 1. vyd. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2010. s. 372-457. ISBN 978-80-7387-423-0.
Lata, J. a Dítě, P. Chronic Liver Diseases as Liver Tumor Precursors. DIGEST DIS. 2010, roč. 28, č. 28, s. 596-599. ISSN 0257-2753.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Podpora zvýšení připravenosti studentů OU na výkon profese a zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce
Hlavní řešitelprof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Fakulta sociálních studií, Filozofická fakulta, Lékařská fakulta, Přírodovědecká fakulta, Rektorát, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Projektová dokumentace - City Kampus - Centrum zdravého pohybu
Hlavní řešitelprof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Období6/2017 - 12/2018
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavřešený
Posílení vědeckých pracovišť Ostravské univerzity v Ostravě
Hlavní řešitelprof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Období7/2012 - 6/2015
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Posílení vědeckých týmů Ostravské univerzity v Ostravě
Hlavní řešitelprof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Období7/2012 - 6/2015
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících sociálních a přírodovědných oborů a výzkumu Ostravské univerzity
Hlavní řešitelprof. MUDr. Jan Lata, CSc.
Období11/2011 - 3/2015
PoskytovatelRektorát, OP VaVpI (Výzkum a vývoj pro inovace)
Stavv udržitelnosti
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub