Dotace studia studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Název projektu:

Dotace studia studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Evidenční č. smlouvy:

03508/2021/ZDR

Příjemce dotace:

Ostravská univerzita

Doba realizace projektu:

1. září 2021 - 31. srpna 2022

Poskytovatel:

Moravskoslezský kraj

Řešitel na OU:

doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS

Anotace

Navýšení počtu studentů přijatých do 1. ročníku studijních programů akreditovaných a realizovaných na Lékařské fakultě OU nad rámec příspěvku z MŠMT, kteří se svým profilem absolventa řadí mezi žádané profese ve zdravotnictví (např. sestry, fyzioterapeuti, záchranáři a další).

logo


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 09. 2021