Hudební večery Ostravské univerzity v Českém rozhlase

Název projektu:

Hudební večery Ostravské univerzity v Českém rozhlase

Evidenční č. smlouvy:

1378-2017-KVA

Příjemce dotace:

Ostravská univerzita

Doba realizace projektu:

01. 02. 2017 - 31. 12. 2017

Poskytovatel:

Statutární město Ostrava

Řešitel na OU:

doc. Mgr. Igor Františák, Ph.D.

Anotace

Hlavním posláním tohoto projektu je setkání mladých hobojistů v tvůrčím mezinárodním hudebním prostředí, kromě individuálních lekcí se rovněž uskuteční koncerty lektorů a nejlepších účastníků kurzů, odborné přednášky, semináře a výstava nástrojů s hobojovým příslušenstvím. Pořádáním této akce dochází k výrazné mezinárodní propagaci Ostravské univerzity jako hlavního nositele vysokoškolského hudebního vzdělání na Ostravsku a současně statutárního města Ostravy. V rámci kurzů proběhnou veřejné koncerty se vstupem zdarma. Studenti a pedagogové Fakulty umění a Janáčkovy konzervatoře, žáci a učitelé ZUŠ, široká odborná i laická veřejnost.

logo


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 12. 2017