Posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání na Ostravské univerzitě v Ostravě

Název projektu:

Posilování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání na Ostravské univerzitě v Ostravě

Evidenční č. smlouvy:

01211/2016/RRC

Příjemce dotace:

Ostravská univerzita

Doba realizace projektu:

1. ledna 2016 - 31. prosince 2017

Poskytovatel:

Moravskoslezský kraj

Řešitel na OU:

doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.

Anotace

Projekt je zaměřený na posilování mezinárodní spolupráce realizované prostřednictvím zvýšení počtu výměny studentů a akademických pracovníků z obou stran. Vyjíždějící studenti a akademičtí pracovníci získají odborné znalosti a zkušenosti, které se zúročí v jejich studijních výsledcích a výsledcích pedagogické a výzkumné práce. Přijíždějící zahraniční experti se budou podílet na zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu a kvalitativní úrovně vědecké a pedagogické práce na naší univerzitě. Projekt svými aktivitami navazuje na úspěšnou podporu MS kraje v této oblasti udělenou OU do pol. roku 2016.

logo


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 07. 2017