Výstavní činnost Galerie Student Ostravské univerzity

Název projektu:

Výstavní činnost Galerie Student Ostravské univerzity

Evidenční č. smlouvy:

1265-2017-KVA

Příjemce dotace:

Ostravská univerzita

Doba realizace projektu:

1. ledna 2017 - 31. prosince 2017

Poskytovatel:

Statutární město Ostrava

Řešitel na OU:

PhDr. Ondřej Vorel, ArtD.

Anotace

Cílem projektu je zkvalitnění dosavadní činnosti Galerie Student Ostravské univerzity, která se zaměřuje na výstavní činnost nejen regionálních výtvarných umělců, ale také současných zahraničních umělců (Polsko, Slovensko, Španělsko, Francie, Chile /Týden španělské kultury v Ostravě/), vyhledává a vychovává (přednášková činnost) mladé výtvarné talenty (Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty OU a její partnerské vysoké školy u nás a v zahraničí), a to pro všechny skupiny obyvatel regionu, zvláště pak pro žáky a studenty ZŠ a SŠ.

Projekt je v souladu se Strategickým plánem města Ostravy nabízet vysoce kvalitní zdravotní, sociální a vzdělávací služby (včetně jejich propagace) s cílem zlepšit vnímání kraje a města Ostrava veřejností a jejich partnery (vytvořit systém spolupráce v oblasti kultury, vzdělávání a výchovy).

Prostřednictvím činností umělecko-vzdělávací povahy se jedná o důstojnou prezentaci výtvarných děl studentů VŠ a jejich pedagogů, význačných výtvarných umělců našeho regionu a ze zahraničí a setkávání všech cílových skupin, zejména žáků a studentů ZŠ, SŠ a VŠ našeho kraje.

K propagaci projektu budou zhotoveny také propagační předměty (např. pozvánky, letáky, plakáty, katalogové listy) s využitím prvků vizuální identity a budou poskytnuty účastníkům v průběhu výstav, workshopů, případně konferencí. Uvedenými prostředky bude projekt propagován směrem k cílovým skupinám a dalším subjektům, propagační letáky budou umísťovány také na středních a základních školách, vývěskách samospráv, budou informována místní informační centra.

logo


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 09. 2017