Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017

Název projektu:

Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Ostravské univerzitě

Evidenční č. smlouvy:

04544/2017/RRC

Příjemce dotace:

Ostravská univerzita

Doba realizace projektu:

1. září 2017 - 31. srpna 2020

Poskytovatel:

Moravskoslezský kraj

Řešitel na OU:

doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.

Anotace

Cílem projektu je podpora 23 talentovaných studentů prezenční formy doktorského studia na Ostravské univerzitě formou příspěvku k řádnému doktorskému stipendiu. V rámci programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017“ budou podpořeni studenti z Pedagogické fakulty OU, Přírodovědecké fakulty OU a Filozofické fakulty OU. Při výběru studentů byl zohledněn zejména potenciál plánované výzkumné činnosti ve vztahu k excelenci výsledků a potenciálu výsledků v oblasti transferu poznatků do aplikační sféry. Vybraní studenti se podílejí na klíčové badatelské činnosti v rámci nově koncipovaných hlavních směrů výzkumu Ostravské univerzity a jejich školitelé jsou uznávanými odborníky s excelentními vědeckými výstupy. Podpora studentů povede k vyšší motivovanosti a tudíž i k výsledkům mimořádného přínosu v daném oboru.

logo


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 12. 2017