Podpora zvýšení připravenosti studentů OU na výkon profese a zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce

Název projektu:

Podpora zvýšení připravenosti studentů OU na výkon profese a zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce

Evidenční č. smlouvy:

06787/2018/RRC

Příjemce dotace:

Ostravská univerzita

Doba realizace projektu:

1. ledna 2018 - 31. prosince 2018

Poskytovatel:

Moravskoslezský kraj

Řešitel na OU:

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

Anotace

Primárním cílem projektu je podpora rozvoje vybraných profesně orientovaných studijních oborů, v jejichž případě se na moravskoslezském trhu práce projevuje značný nedostatek pracovních sil. Sekundárním cílem projektu je pak nabídnout studentům atraktivní studijní zázemí a kvalitní studijní obory, jež budou dostatečně konkurenceschopné a zabrání tak odlivu potenciálních vysokoškolských studentů z kraje. Tyto cíle vycházejí z analýzy stávajícího stavu na trhu práce v MSK a z dlouhodobých trendů, které se projevují v oblasti demografického vývoje kraje.

logo


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 09. 2018