Dotace studia studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Název projektu:

Dotace studia studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Evidenční č. smlouvy:

02704/2022/ZDR R

Příjemce dotace:

Ostravská univerzita

Doba realizace projektu:

1. září 2022–31. srpna 2023

Poskytovatel:

Moravskoslezský kraj

Řešitel na OU:

doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS

Anotace

Účelem žádosti o dotaci je navýšení počtu studentů přijatých do 1. ročníku studijních programů, akreditovaných a realizovaných na Lékařské fakultě OU, kteří se svým profilem absolventa řadí mezi žádané profese ve zdravotnictví (např. sestry, fyzioterapeuti, záchranáři a další). Cílem je zvýšení počtu absolventů těchto studijních programů a tím snížení deficitu těchto zdravotnických profesí na trhu práce, zejména v MS kraji, ale zároveň stále při zachování kvality vzdělávání a individuálního přístupu ke studentům zejména v praktické části výuky.

logo


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 12. 2022