Lumír Čmerda - reliéfy a ilustrace

Název projektu:

Lumír Čmerda - reliéfy a ilustrace

Evidenční č. smlouvy:

1341-2017-KVA

Příjemce dotace:

Ostravská univerzita

Doba realizace projektu:

1. ledna 2017 - 31. prosince 2017

Poskytovatel:

Statutární město Ostrava

Řešitel na OU:

Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D.
prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.

Anotace

Projekt je zaměřen na životní dílo výtvarníka a kněze církve čsl. husitské Lumíra Čmerdy (* 1930), jehož tvorba je převážně spjata s Ostravskem, kde působil v 60. letech mj. jako výtvarník Parku kultury a oddechu města Ostravy a výtvarník Útvaru hlavního architekta města Ostravy. Výsledkem projektu bude zachycení Čmerdova díla, spočívajícího zejména v oblasti dřevěných reliéfů pro architekturu a grafiky (především knižních ilustrací), v podobě knihy. Publikace bude obsahovat dvě odborné studie věnované zmíněným oblastem Čmerdovy tvorby, úvodní rozhovor s autorem a závěrečný katalog reliéfů a ilustrací. Doplněna bude bohatou barevně tištěnou obrazovou přílohou (současné i historické fotografie).Na projektu bude spolupracovat rovněž Centrum regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity jako domácí pracoviště obou autorů textů v knize (medailony viz níže), které zajistí odbornou stránku publikace ? odborné studie a recenzní posudky na knihu, přednášku.

logo


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 09. 2017