Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Jakub Ivánek


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 502, budova DM
funkce:ředitel CERES
obor činnosti:dějiny starší české literatury, kultura Slezska a severní Moravy, literární identita regionu
katedra / středisko (fakulta): Centrum regionálních studíí (Filozofická fakulta)
Katedra české literatury a literární vědy (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1879
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Lumír Čmerda - (nejen) reliéfy a ilustrace
Jakub Ivánek, Svatava Urbanová
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Poznámky k vymezení pojmu kramářská píseň (s ohledem na tisky náboženské povahy)
Jakub Ivánek
Rok: 2017, Listy filologické
článek v odborném periodiku

Univerzita a umění: Umělecká díla ve veřejném prostoru Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Jakub Ivánek
Rok: 2017, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
odborná kniha

Básnická reprezentace lázní v literatuře raného novověku na příkladu Karlových Varů
Jakub Ivánek
Rok: 2016, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Kramářské písně o Panně Marii Čenstochovské
Jakub Ivánek, Jan Malura, Monika Szturcová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Jánské Koupele: Historie lázní v 19. století
Jakub Ivánek
Rok: 2015, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Ostravské sochy
Jakub Ivánek
Rok: 2015
specializovaná veřejná databáze

Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy
Jakub Ivánek, Zdeněk Smolka
Rok: 2013, Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Reprezentace lázeňské krajiny v literatuře raného novověku
Jakub Ivánek
Rok: 2012, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Svatováclavské písně v české barokní literatuře
Jakub IVÁNEK
Rok: 2011, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Barokní poutě a poutní písně
Jan Malura, Jakub Ivánek
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Havel, Vincenc
Jakub Ivánek
Rok: 2020, Academia
kapitola v odborné knize

Centrum regionálních studií FF OU mezi vědou a její popularizací
Jakub Ivánek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fantaskní realismus v ilustracích Lumíra Čmerdy
Jakub Ivánek, Svatava Urbanová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fantaskní realismus v ilustracích Lumíra Čmerdy
Jakub Ivánek, Monika Szturcová
Rok: 2019
kurátor výstavy

Handzel, Augustin
Jakub Ivánek
Rok: 2019, Academia
kapitola v odborné knize

Horo krásná, spanilá!
Jan Malura, Jakub Ivánek
Rok: 2019, Host
odborná kniha

Jan KOUBA, Slovník staročeských hymnografů (13.-18. století)
Jakub Ivánek
Rok: 2019, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

'Kramářská píseň and 'kramářské tisky'
Jakub Ivánek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostravské sochy. Mapový průvodce po uměleckých dílech v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy
Jakub Ivánek
Rok: 2019
ostatní

Práce a obživa ve výtvarných realizacích pro architekturu Valašska 50.-80. let 20. století
Jakub Ivánek, Vladislava Říhová
Rok: 2019, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Relace o knize Horo krásná, spanilá!
Jan Malura, Jakub Ivánek
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

The Cult of Saints in Pilgrim Songs in Moravia and Austrian Silesia from the 17th to the Mid-19th Century
Jakub Ivánek
Rok: 2019, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Umění v architektuře za posledních 30 let
Jakub Ivánek, Eva Špačková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umění ve veřejném prostoru
Jakub Ivánek
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Valašsko - historie a kultura II. Obživa
Jakub Ivánek, Pavel Pumpr, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Veřejná prezentace knihy o poutních písních na Moravě, Horo krásná, spanilá
Jan Malura, Jakub Ivánek
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Biografický slovník Slezska a severní Moravy - supplementum č. 4, heslo Zdeněk Kučera
Svatava Urbanová, Jakub Ivánek
Rok: 2018, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Hrob sochaře Augustina Handzela na slezskoostravském hřbitově
Jakub Ivánek
Rok: 2018
stať ve sborníku

Kult svatých v poutních písních na Moravě a v rakouském Slezsku od 17. do poloviny 19. století
Jakub Ivánek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Práce a obživa na Valašsku jako téma tzv. monumentálních realizací pro architekturu 50.-80. let 20. století
Jakub Ivánek, Vladislava Říhová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Propagace poutních míst na Moravě kramářskou písní v 1. polovině 19. století
Jakub Ivánek, Monika Szturcová
Rok: 2018, Acta Musei Nationalis Pragae - Historia litterarum
článek v odborném periodiku

Sochař Vladislav Gajda a jeho dílo pro Vysokou školu báňskou
Jakub Ivánek, Eva Špačková
Rok: 2018, Statutární město Ostrava
kapitola v odborné knize

Songs about the Virgin Mary of Częstochowa from Moravia and Czech Silesia (1700-1919)
Jan Malura, Jakub Ivánek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umělecká výzdoba městského hřbitova ve Slezské Ostravě
Jakub Ivánek
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umění pro architekturu a veřejný prostor na Hlučínsku v 50. až 80. letech 20. století (II. část)
Jakub Ivánek
Rok: 2018, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Valašsko - historie a kultura II. Obživa
Svatava Urbanová, Jakub Ivánek, Lumír Dokoupil
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Genius loci sadu Milady Horákové
Jakub Ivánek, Pavel Hruška
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Karviná (nejen) panelová a ocelová
Jakub Ivánek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lumír Čmerda - (nejen) reliéfy a ilustrace
Jakub Ivánek, Svatava Urbanová
Rok: 2017, Ostravská univerzita
odborná kniha

Olbram Zoubek skončil svůj životní běh
Jakub Ivánek
Rok: 2017, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Ostravský sad Milady Horákové a jeho umělecká výzdoba
Jakub Ivánek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Památník revolučních bojů Vladislava Gajdy
Jakub Ivánek
Rok: 2017
stať ve sborníku

Park / SAD DR MH
Jiří Havlíček, Filip Nerad, Jakub Ivánek, Andrea Pokludová, Martin Strakoš, Markéta Svobodová, Kateřina Sidiropulu Janků ... další autoři
Rok: 2017, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Poznámky k vymezení pojmu kramářská píseň (s ohledem na tisky náboženské povahy)
Jakub Ivánek
Rok: 2017, Listy filologické
článek v odborném periodiku

Propagace poutních míst kramářskou písní na Moravě v 1. polovině 19. století
Monika Szturcová, Jakub Ivánek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rok 2017 přinesl nejen opravy sympozijních plastik v sadu Milady Horákové
Jakub Ivánek
Rok: 2017
stať ve sborníku

Umělecká výzdoba nádraží Ostrava-Vítkovice
Jakub Ivánek
Rok: 2017
stať ve sborníku

Umění pro architekturu a veřejný prostor na Hlučínsku v 50. až 80. letech 20. století I.
Jakub Ivánek
Rok: 2017, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Umění pro architekturu a veřejný prostor 50.-80. let 20. století v rámci dnešního Moravskoslezského kraje
Jakub Ivánek
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University St. Kliment Ohridski, Sofia
Jakub Ivánek
Rok: 2017
působení v zahraničí

Univerzita a umění: Umělecká díla ve veřejném prostoru Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Jakub Ivánek
Rok: 2017, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
odborná kniha

Básnická reprezentace lázní v literatuře raného novověku na příkladu Karlových Varů
Jakub Ivánek
Rok: 2016, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Básnická reprezentace lázní v literatuře raného novověku (zvlášť na případu Karlových Varů)
Jakub Ivánek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kramářské písně o Panně Marii Čenstochovské
Jakub Ivánek, Jan Malura, Monika Szturcová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Nejen Ostravské sochy
Jakub Ivánek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostravské sochy mají jeden rok
Jakub Ivánek
Rok: 2016
stať ve sborníku

Plastiky Rudolfa Valenty a Karla Nepraše z Mezinárodního sympozia prostorových forem
Jakub Ivánek
Rok: 2016
stať ve sborníku

Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku / Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku
Jakub Ivánek, Jiří Muryc
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Směrník Václava Uruby ve starém i novém kontextu
Jakub Ivánek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Směrník Václava Uruby ve starém i novém kontextu
Jakub Ivánek
Rok: 2016, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
kapitola v odborné knize

Sochy a plastiky v Karviné-Hranicích
Jakub Ivánek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sochy a plastiky v Karviné-Ráji
Jakub Ivánek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Umění pro architekturu a veřejný prostor ve 2. polovině 20. století v rámci dnešního Moravskoslezského kraje
Jakub Ivánek
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jánské Koupele: Historie lázní v 19. století
Jakub Ivánek
Rok: 2015, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Již Slunce z Hvězdy vyšlo?
Jakub Ivánek
Rok: 2015, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Od nádraží k nádraží. Procházka po sochách Havířova
Jakub Ivánek
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostravské sochy
Jakub Ivánek
Rok: 2015
specializovaná veřejná databáze

Panna Marie Čenstochovská v českých kramářských písních
Jan Malura, Jakub Ivánek, Monika Szturcová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pohyblivý svátek čtení
Martin Tomášek, Jakub Ivánek
Rok: 2015
ostatní

Příroda vs. industriál. Reprezentace / vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění.
Martin Tomášek, Jan Malura, Jakub Ivánek
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Umění a veřejný prostor v Ostravě-Hrabůvce
Jakub Ivánek
Rok: 2015
stať ve sborníku

Z deníku Směrníku aneb Jak to všechno bylo a je
Jakub Ivánek
Rok: 2015
stať ve sborníku

Z Výškovic do Zábřehu
Jakub Ivánek, Martin STRAKOŠ
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jánské Koupele a jejich historie do přelomu 19. a 20. století
Jakub Ivánek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pohyblivý svátek čtení
Martin Tomášek, Jakub Ivánek
Rok: 2014
ostatní

Pořád jsme "lapkové"
Jakub Ivánek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Propagace lázní v rakouském Slezsku a na severovýchodní Moravě v 19. století
Jakub Ivánek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rožnovské lázně očima propagačních textů 19. století
Jakub Ivánek, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Jakub Ivánek, Petr Kadlec
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě; Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
kapitola v odborné knize

Rožnovské lázně očima propagačních textů 19. století
Jakub Ivánek
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Směrník v Havířově, Václav Uruba a mizející sochy...
Jakub Ivánek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Valašsko - historie a kultura
Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil, Petr Kadlec, Jakub Ivánek
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Vítací poutače Ostravy neboli Vstupy do města kdysi a nyní
Jakub Ivánek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Zboření vítacího poutače Ostravy v Petřkovicích
Jakub Ivánek
Rok: 2014, Hlučínsko. Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
článek v odborném periodiku

Zničení Urubova reliéfu. Obchodní dům Kotva a degradace veřejného prostoru v Ostravě-Zábřehu
Jakub Ivánek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Barokní písně o svatých a zastavení nad termínem "kramářská píseň"
Jakub Ivánek
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kniha o paliči knih?
Jakub Ivánek
Rok: 2013, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy
Jakub Ivánek, Zdeněk Smolka
Rok: 2013, Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy
Jakub Ivánek, Zdeněk Smolka
Rok: 2013, Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy (CD-ROM)
Jakub Ivánek, Kolektiv Autorů
Rok: 2013
ediční a redakční práce

PAPSDORF, Felix
Jakub Ivánek
Rok: 2013
stať ve sborníku

Socha sv. Jana Nepomuckého u Svinovského mostu z dílny frýdeckých Weissmannů
Jakub Ivánek
Rok: 2013, Statutární město Ostrava - Archiv města Ostravy - Tillia
kapitola v odborné knize

Pohyblivý svátek - organizace a spolumoderování cyklu večerů mladé literatury
Martin Tomášek, Jakub Ivánek
Rok: 2012
ostatní

Prezentace lázeňské krajiny v literatuře raného novověku
Jakub Ivánek
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reprezentace lázeňské krajiny v literatuře raného novověku
Jakub Ivánek
Rok: 2012, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Svébytné konstrukce identity mužských světců v českých barokních písních
Jakub Ivánek
Rok: 2012, Nakladatelství Lidové noviny
kapitola v odborné knize

Jezuité v českých zemích
Jan Malura, Jakub Ivánek
Rok: 2011, Česká literatura : časopis pro literární vědu
článek v odborném periodiku

Julius Bühler. Architekt knížete Karla Maxe Lichnowského
Jakub Ivánek, Jiří Jung
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Kramářský tisk jako publikační forma ambiciózní náboženské písně
Jakub Ivánek
Rok: 2011, Bohemica Litteraria. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada literárněvědná bohemistická
článek v odborném periodiku

Písně o svatých v české barokní literatuře
Jakub Ivánek
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Příspěvek k netradičním konstrukcím identity mužských světců v českých barokních písních
Jakub Ivánek
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Smutné vale vám, Pražané, dávám a se loučím
Jakub Ivánek
Rok: 2011, Protimluv
článek v odborném periodiku

Svatováclavské písně v české barokní literatuře
Jakub IVÁNEK
Rok: 2011, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Zeitliche aktuelle Lieder von Heiligen unter tschechischen auf Märkten verkauften Drucken vom Ende des 17. bis den Anfang des 19. Jahrhunderts
Jakub IVÁNEK
Rok: 2011
stať ve sborníku

Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření Boží
Jakub Ivánek
Rok: 2011, Česká literatura
článek v odborném periodiku

Dobové aktuální písně o svatých mezi českými kramářskými tisky
Jakub IVÁNEK
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Genologická analýza českých barokních písní o svatých
Jakub IVÁNEK
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Katalog písní o svatých v české barokní literatuře
Jakub IVÁNEK
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Historická kronika jako pramen náboženské písně (Václav Hájek z Libočan a Šimon Lomnický z Budče)
Jakub IVÁNEK
Rok: 2009
stať ve sborníku

KNOB, S.; ZÁŘICKÝ, A. Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 1: Energetika, zemědělství a průmysl
Jakub IVÁNEK
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Kramářský tisk jako publikační forma exkluzivní náboženské písně
Jakub IVÁNEK
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kramářský tisk jako publikační forma exkluzivní náboženské písně (nad tiskem čtyř barokních náboženských písní z Městského muzea v Čáslavi)
Jakub IVÁNEK
Rok: 2009
stať ve sborníku

Plesej, plesej, celá země vlaská
Jakub IVÁNEK
Rok: 2009, Protimluv
článek v odborném periodiku

Pokus o genologický rozbor českých barokních písní o svatých
Jakub IVÁNEK
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dějiny zemědělství v Rakouzském Slezsku v letech 1848 - 1914. (Základní vývojové tendence.)
Jakub Ivánek, Kamil Rodan
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Historická kronika jako pramen náboženské písně (Václav Hájek z Libočan a Šimon Lomnický z Budče)
Jakub Ivánek
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příspěvky k dějinám zámeckých sídel na Opavsku v 19. a 20. století I. (Držkovice, Jezdkovice)
Jakub Ivánek
Rok: 2008, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Příspěvky k dějinám zámeckých sídel na Opavsku v 19. a 20. století II. (Neplachovice, Nový Dvůr)
Jakub Ivánek
Rok: 2008, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Tvrz v Držkovicích (okres Opava) a její pozůstatky
Jakub Ivánek
Rok: 2008, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Ostravské zámky
Jakub IVÁNEK
Rok: 2007, Repronis
odborná kniha

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Zdenkovićová MonikaKancional všeobecnej svatej církvediplomová 2019 
Jašková KateřinaObraz ženy ve středověké lyricediplomová 2018 
Kalíková AdélaDruhý život Petra Chelčickéhodiplomová 2017 
Szturcová MonikaMARIÁNSKÉ KRAMÁŘSKÉ PÍSNĚ NA PŘÍKLADU SBÍRKY KRAMÁŘSKÝCH TISKŮ MUZEA TĚŠÍNSKAdiplomová 2015 
Zimná IvetaBiblické skladby Františka Raymannadiplomová 2014 
Gregořicová DenisaGallašovy Romantické povídkybakalářská 2019 


Portraying Countryside in Central European Literature
Hlavní řešitelMgr. Jakub Ivánek, Ph.D.
Období4/2020 - 9/2021
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavřešený
Lumír Čmerda - reliéfy a ilustrace
Hlavní řešitelMgr. Jakub Ivánek, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů, Sponzorské dary
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub