Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Lumír Čmerda - reliéfy a ilustrace
Id projektuSMO
Hlavní řešitelMgr. Jakub Ivánek, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů, Sponzorské dary
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na životní dílo výtvarníka a kněze církve čsl. husitské Lumíra Čmerdy (* 1930), jehož tvorba je převážně spjata s Ostravskem, kde působil v 60. letech mj. jako výtvarník Parku kultury a oddechu města Ostravy a výtvarník Útvaru hlavního architekta města Ostravy. Výsledkem projektu bude zachycení Čmerdova díla, spočívajícího zejména v oblasti dřevěných reliéfů pro architekturu a grafiky (především knižních ilustrací), v podobě knihy. Publikace bude obsahovat dvě odborné studie věnované zmíněným oblastem Čmerdovy tvorby, úvodní rozhovor s autorem a závěrečný katalog reliéfů a ilustrací. Doplněna bude bohatou barevně tištěnou obrazovou přílohou (současné i historické fotografie).Na projektu bude spolupracovat rovněž Centrum regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity jako domácí pracoviště obou autorů textů v knize (medailony viz níže), které zajistí odbornou stránku publikace ? odborné studie a recenzní posudky na knihu, přednášku.