Program zejména na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019

Název projektu:

Podpora rozvoje oboru Všeobecného lékařství a oboru Technická výchova Ostravské univerzity

Evidenční č. smlouvy:

0649/2018/ŠaS

Příjemce dotace:

Ostravská univerzita

Doba realizace projektu:

1. ledna 2018 - 31. března 2019

Poskytovatel:

Statutární město Ostrava

Řešitel na OU:

prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.

Anotace

Projekt vychází z dlouhodobého záměru Ostravské univerzity pro roky 2016-2020 a současně je plně v souladu se strategickými zájmy města na podporu rozvoje regionu. Realizace projektu, který je pokračujícím projektem z roku 2017, proběhne na základě dvou klíčových aktivit.

  1. Rozvoj oboru Všeobecného lékařství, Lékařské fakulty Ostravské univerzity
  2. Rozvoj anglické mutace oboru Všeobecné lékařství, Lékařské fakulty OU.

U první aktivity bude dotace zacílena především na stabilizaci a případné posílení personálního zajištění v souvislosti s pregraduálním studiem a na doplnění pomůcek a přístrojů pro obor Všeobecného lékařství. Neinvestiční náklady budou uplatněny na mzdové náklady specializovaných odborníků profilových předmětů medicíny a nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku, který je nezbytný k realizaci samotné výuky studentů, např. výukové modely a vyšetřovací přístroje. Investiční prostředky budou vynaloženy na nákup moderních lékařských přístrojů a výukových simulátorů dle požadavků pracovišť pro zajištění převážně vzdělávací činnosti v souladu s pravidly Programu.

V rámci druhé aktivity bude podpora využita na nákup odborné literatury v anglickém jazyce a na překlady odborné texty určené pro výuku do anglického jazyka., což je nezbytnou podmínkou kvalitní realizace studia Všeobecného lékařství v anglickém jazyce.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

logo


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 09. 2018