Dotace studia studentů magisterského oboru Všeobecné lékařství

Název projektu:

Dotace studia studentů magisterského oboru Všeobecné lékařství

Evidenční č. smlouvy:

07963/2018/ZDR

Příjemce dotace:

Ostravská univerzita

Doba realizace projektu:

1. září 2018 - 31. srpna 2019

Poskytovatel:

Moravskoslezský kraj

Řešitel na OU:

doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.

Anotace

Navýšení počtu studentů přijímaných ke studiu studijního programu / oboru Všeobecné lékařství LF OU o 5 studentů nad rámec příspěvku z MŠMT.

logo


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 09. 2019