OU

Arnošt Martínek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
místnost, podlaží, budova: ZZ 227, budova ZZ
funkce:děkan Lékařské fakulty
obor činnosti:interna
katedra / středisko (fakulta): Děkanát Lékařské fakulty
Katedra interních oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 375 201
553 46 1701
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1958 – 1967pregraduální: ZDŠ Proskovice – Stará Ves
1967 – 1970pregraduální: SVVŠ Ostrava – Zábřeh
1970 – 1976pregraduální: LF UO Olomouc
1980postgraduální: Atestace I. stupně v oboru vnitřního lékařství
1983postgraduální: Atestace II. stupně v oboru vnitřního lékařství
1987vědecké: Externí vědecká aspirantura LF PU Olomouc (CSc.)
2004vědeckopedagogické: Habilitace v oboru vnitřního lékařství LF PU Olomouc (doc.)

Odborná angažovanost

1998 – 2006Člen výboru České internistické společnosti
1998 – 2005Člen redakční rady Vnitřního lékařství
2003 – dosudČlen redakční rady Biomedical papers
1989 – dosudStálý člen Územní znalecké komise KÚ MS kraje
1988 – dosudSoudní znalec Krajského soudu v Ostravě v oboru zdravotnictví odvětví interna
1993 – 2012Člen Vědecké rady LF OU
2008 – 2012Člen Vědecké rady OU
2017 – dosudČlen Vědecké rady OU
2009 – dosudČlen VR FSS OU
2003 – 2011Člen Vědecké rady LF PU Olomouc
2007 – 2011Člen Zdravotní komise magistrátu města Ostravy
2013 – 2016Člen Zdravotní komise KÚ MS kraje
2011 – dosudČlen VR AGEL
2016 – dosudČlen Dozorčí rady Nemocnice Nový Jičín

Pedagogická angažovanost

1976 – 1983sekundární lékař, KUNZ
1984 – 1987zástupce primáře, KUNZ
1988přednosta kliniky, FNsP Ostrava
1988 – dosudpřednosta kliniky, Fakultní nemocnice Ostrava
2000 – dosudFakulta zdravotnických studií, odborný asistent
2008 – 2012děkan LF OU
2017 – dosudděkan LF OU
1988 – 2005Externí učitel ILF / IPVZ Praha
2005 – dosudInterní učitel IPVZ Praha
1987 – 2011Předseda/člen komise u I. Atestace v oboru vnitřního lékařství
1988 – dosudOrganizace a vedení postgraduálních Odborných stáží IPVZ
1987 – dosudExterní učitel LFPU Olomouc
1989 – 1996Člen zkušební komise u státních zk. z VL – II. interní klinika UP
1997 – dosudČlen zkušební komise u státních zk. z VL – III. interní klinika UP
1998 – dosudČlen oborové komise při obhajobách Ph.D.
1997 – 1999Externí učitel VŠB – TU Ostrava
1993 – 2010Interní učitel ZSF OU v Ostravě
2010 – dosudInterní učitel LF OU
1996 – 2008Vedoucí katedry klinických předmětů LF OU

Organizace/spoluorganizace odborných kongresů

Ostravský internistický den s mezinárodní účastí (I–XIX)
Mezinárodní kongres interní medicíny pro lékaře v praxi (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X)
Mezinárodní konference českých a polských lékařů – internistů (I, II, III, IV, V, VI, VII)

Celostátní a mezinárodní odborná ocenění

1999Čestný diplom a medaile Polské internistické společnosti za rozvoj česko–polské spolupráce v interním lékařství
2002Jmenování čestným členem České internistické společnosti
2007Medal and Diploma of the Polish Society of Internal Medicine
2016Mimořádné ocenění za přínos k rozvoji MSK

Osvědčení

Funkční kurs organizace a řízení zdrav. (ILF Praha)
K výkonu lékařské praxe – odbor gastroenterologie (lékařská komora 1. 4.1995)
K výkonu lékařské praxe – odbor kardiologie (lékařská komora 1. 4.1995)
K výkonu lékařské praxe – odbor vnitřního lékařství (lékařská komora 1. 4.1995)
Funkční licence abdominální ultrasonografie (lékařská komora 29. 5.1998)
Licence pro výkon vedoucí lékař – primář pro obor interní lékařství (lékařská komora 29. 1.2002)

Zájmová činnost

Cvičitel horolezectví III. třídy
Rekreačně vysokohorská turistika, stolní tenis, cyklistika, plavání, šachy


Všechny publikace

Vašura, A., Blaho, M., Dítě, P., Kupka, T., Svoboda, P. a Martínek, A. Adiponektin u nemocných s metabolickým syndromem a chorobami jater, žlučových cest a pankreatu. Vnitřní lékařství. 2017, č. 63, s. 945-948. ISSN 0042-773X.
Dítě, P., Bojková, M., Kianička, B., Kupka, T., Kapounková, K., Dvořáčková, J., Šímová, J., Martínek, A. a Souček, M. Chronická pankreatitida - stálá pankreatologická výzva. Gastroenterológia pre prax. 2017, č. 16, s. 39-42. ISSN 1336-1473.
Dítě, P., Blaho, M., Šímová, J., Kupka, T., Vašura, A., Kapounková, K., Svoboda, P. a Martínek, A. Mechanistická definice chronické pankreatitidy - nové pohledy na onemocnění. Gastroenterológia pre prax. 2017, č. 16, s. 70-73. ISSN 1336-1473.
Blaho, M., Dítě, P., Bojková, M., Vašura, A., Rydlo, M., Kupka, T., Svoboda, P., Ječménková, G., Klvaňa, P. a Martínek, A. Racionální léčba zevní pankreatické nedostatečnosti. Gastroenterológia pre prax. 2017, č. 16, s. 76-78. ISSN 1336-1473.
Dítě, P., Svoboda, P., Kupka, T., Vašura, A., Škrobánková, M. a Martínek, A. Tenké střevo - morfologické a fyziologické poznámky. Gastroenterológia pre prax. 2017, č. 16, s. 149-150. ISSN 1336-1473.
Dítě, P., Svoboda, P., Blaho, M., Kupka, T., Vašura, A., Škrobánková, M. a Martínek, A. Tenké střevo - morfologické a fyziologické poznámky. Gastroenterológia pre prax. 2017, č. 16, s. 149-150. ISSN 1336-1473.
Petejová, N. a Martínek, A. The Basic Principles of Critical Care Nephrology. New York: Nova Science Publishers, 2017. 218 s. ISBN 978-1-53612-641-9.
Dítě, P., Blaho, M., Bojková, M., Šímová, J., Kapounková, K., Dvořáčková, N., Svoboda, P. a Martínek, A. Význam stanovení biomarkerů v diagnostice akutní pankreatitidy. Gastroenterológia pre prax. 2017, č. 16, s. 61-64. ISSN 1336-1473.
Kupka, T., Bala, P., Hozáková, L., Havelka, J., Bojková, M., Břegová, B., Martínek, A. a Dítě, P. A rare parasitic disease of the liver - alveolar echinococcosis. Eksperimental"naya i Klinicheskaya Gastroenterologiya. 2016, roč. 135, s. 119-122.
Petejová, N. a Martínek, A. Acute kidney injury and nephrotoxic antibiotic treatment. In: N. Petejová, A. Martínek. Acute kidney Injury. Nova Science Publishers, 2016. s. 67-90. ISBN 978-1-53610-379-3.
Bojková, M., Dítě, P., Uvírová, M., Dvořáčková, N., Kianička, B., Kupka, T., Svoboda, P. a Martínek, A. Chronická pankreatitida diagnostikovaná po první atace akutní pankreatitidy.. Vnitrni Lekarstvi. 2016, roč. 62, s. 100-104. ISSN 0042-773X.
Dítě, P., Bojková, M., Kupka, T., Svoboda, P., Šímová, J., Dvořáčková, N., Kianička, B., Kapounková, K. a Martínek, A. Chronický zánět a karcinom pankreatu. GASTROENTEROLÓGIA PRE PRAX. 2016, roč. 2016, č. 1, s. 11-12. ISSN 1336?1473.
Dítě, P., Bojková, M., Šímová, J., Kianička, B., Kupka, T., Dovrtělová, L., Martínek, A. a Souček, M. Pokroky v diagnostice a terapii akutní pankreatitidy. Acta medicinae. 2016, roč. 2016, s. 59-61. ISSN 1805-398X.
Rydlo, M., Dvořáčková, J., Kupka, T., Klvaňa, P., Havelka, J., Uvírová, M., Geryk, E., Czerný, D., Jonszta, T., Bojková, M., Hrabovský, V., Jelínková, V., Martínek, A. a Dítě, P. Racionální diagnostika cholangiokarcinomu. Vnitřní lékařství. 2016, roč. 2, s. 125-133. ISSN 0042-773X.
Petejová, N. a Martínek, A. Renal cell carcinoma: Review of etiology, pathophysiology and risk factors. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2016, roč. 160, s. 183-194. ISSN 1213-8118.
Dítě, P., Novotný, I., Kianička, B., Rydlo, M., Nechutová, H., Martínek, A., Uvírová, M., Bojková, M. a Dvořáčková, J. Autoimunitní pankreatitida - diagnostický konsenzus. Vnitrni Lekarstvi. 2015, roč. 61, s. 114-118. ISSN 0042-773X.
Bojková, M., Dítě, P., Dvořáčková, J., Novotný, I., Floreánová, K., Kianička, B., Uvírová, M. a Martínek, A. Immunoglobulin G4, Autoimmune Pancreatitis and Pancreatic Cancer. DIGEST DIS. 2015, roč. 33, s. 86-90. ISSN 0257-2753.
Kupka, T., Bala, P., Hozáková, L., Havelka, J., Bojková, M., Břegová, B., Martínek, A. a Dítě, P. Neobvyklý případ cystického postižení jater - Alveolární echinokokóza jater. Vnitrni Lekarstvi. 2015, roč. 61, s. 527-530. ISSN 0042-773X.
Dítě, P., Bojková, M., Kupka, T., Svoboda, P., Martínek, A., Kianička, Ph.D., M. B., Souček, M. M. a Kapounková, M. K. Pokroky v pankreatologii - chronická pankreatitida. ACTA MEDICINAE. 2015, roč. 2015, s. 80-84. ISSN 1805-398X.
Dítě, P., PŘINOSILOVÁ, J., Dovrtělová, L., Kupka, T., Nechutová, H., Kianička, B., Břegová, B., Konovský, J., Martínek, A. a Souček, M. Role metabolického syndromu v gastroenterologii. Vnitrni Lekarstvi. 2015, roč. 61, s. 792-798. ISSN 0042-773X.
Dítě, P., Rydlo, M., Dočkal, M. a Martínek, A. A Prokinetic Agent with a Dual Effect - Itopride - In the Treatment of Dysmotility. EMJ Gastroenterology. 2014, s. 42-47. ISSN 2054-6203.
Horáková, D., Azeem, K., Pastucha, D., Benešová, R. a Martínek, A. Adiponektinémie a predikce kardiometabolického rizika. Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014. 2014, s. 14-14.
Dítě, P., Nechutova, H., Uvirova, M., Dvořáčková, J., Kianicka, B. a Martínek, A. Autoimmune pancreatitis. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2014, roč. 158, s. 17-22. ISSN 1213-8118.
Bojková, M., Klvaňa, P., Svoboda, P., Kupka, T., Martínek, A., Bojko, M. a Dítě, P. Bolest u chronické pankreatitidy a karcinomu pankreatu - možnosti léčby. Vnitřní lékařství. 2014, roč. 60, s. 205-211. ISSN 1801-7592.
Dítě, P., Uvírová, M., Bojková, M., Novotný, I., Dvořáčková, J., Kianička, B., Nechutová, H., Dovrtělová, L., Floreánová, K. a Martínek, A. Differentiating autoimmune pancreatitis from pancreatic cancer. Minerva gastroenterologica e dietologica. 2014, roč. 60, s. 247-253. ISSN 1121-421X.
Rydlo, M., Dvořáčková, J., Kupka, T., Bojková, M., Hrabovský, V., Klvaňa, P., Machytka, E., Martínek, A., Svoboda, P., Dítě, P., Geryk, E. a Jelínková, V. Cholangiokarcinom-jaká je racionální a efektivní diagnostika ?. Gastroenterologie a hepatologie. 2014,
Dítě, P., Bojková, M., Jelínková, V., Martínek, A., Kianička, B., Nechutová, H. a Souček, M. Chronická pankreatitida - současné trendy. Acta medicinae. 2014, roč. 3, s. 68-72. ISSN 1805-398X.
Plášek, J., Táborský, M., Martínek, A. a Homza, M. Kardiologie v otázkách a odpovědích. 2014.
Uvírová, M., Šimová, J., Kubová, B., Žmolíková, J., Urbanovská, I., Dvořáčková, J., Martínek, A., Žiak, D. a Dítě, P. Molekulární genetika u gastrointestinálních stromálních tumorů. Onkologie. 2014, roč. 8, s. 257-258. ISSN 1802-4475.
Uvírová, M., Šimová, J., Kubová, B., Žmolíková, J., Urbanovská, I., Dvořáčková, J., Martínek, A., Žiak, D. a Dítě, P. Molekulární genetika u gastrointestinálních stromálních tumorů. Onkologie. 2014, č. 6, s. 257-258. ISSN 1802-4475.
Nechutová, H., Dítě, P., Hermanova, M., Novotny, I., Martínek, A., Klvaňa, P., Kianicka, B. a Soucek, M. Pancreatic pain. Wiener Medizinische Wochenschrift. 2014, roč. 164, s. 63-72. ISSN 0043-5341.
Petejová, N., Martínek, A., Ďuricová, J., Zahálková, J., Kacířová, I., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Pharmacokinetics of vancomycin during continuous renal replacement therapy and extended daily dialysis in critically ill septic patients with Acute kidney injury - own experience. In: Journal of nephrology & therapeutics. s. 79-79. ISSN 2161-0959.
Dítě, P., Uvírová, M., Bojková, M., Novotný, I., Dvořáčková, J., Kianička, B., Nechutová, H., Dovrtělová, L., Floreánová, K. a Martínek, A. Problematika diferenciální diagnostiky autoimunitní formy pankreatitidy a pankreatického adenokarcinomu. Gastroenterologie a hepatologie. 2014, roč. 68, s. 492-496. ISSN 1804-7874.
Petejová, N. a Martínek, A. Rabdomyolýza intoxikovaných a akutní poškození ledvin - editorial. Vnitřní lékařství. 2014, roč. 60, s. 189-191. ISSN 0042-773X.
Dítě, P., Dvořáčková, J., Bojková, M. a Martínek, A. Serologhical IUmmunoglobulin G4 in Patients with pancreatic cancer. PANCREATOLOGY. 2014, roč. 68, s. 207-209. ISSN 1424-3903.
Dítě, P., Dvořáčková, J., Uvírová, M., Bojková, M. a Martínek, A. Serological imunoglobulin g4 positivity in pancreatic cancer. PANCREATOLOGY. 2014, roč. 14, s. 49-49. ISSN 1424-3903.
Petejová, N., Martínek, A., Zahálková, J., Ďuricová, J., Brozmanová, H., Urbánek, K., Grundmann, M., Plášek, J. a Kacířová, I. Vancomycin pharmacokinetics during high-volume continuous venovenous hemofiltration in critically ill septic patients. Biomedical Papers. 2014, roč. 158, s. 65-72. ISSN 1213-8118.
Rydlo, M., Stejskal, P., Martínek, A., Kupka, T., Martínková, K., Plášek, J. a Benešová, R. Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství. 2014.
Petejová, N. a Martínek, A. Acute kidney injury following acute pancreatitis: A review. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2013, roč. 157, s. 105-113. ISSN 1213-8118.
Grundmann, M., Halvová, P., Brozmanová, H., Dědochová, J. a Martínek, A. Blood levels of cyclosporine a and its first line metabolites during an early fase after renal transplantation in patients with normal and delayed graft function. In: 11 Conference of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT). Ženeva. 2013.
Valkovský, I., Olsanska, R., Tvrdík, J., Martínek, A., Švagera, Z., Pernicova, M., Dedochova, J. a Čermáková, Z. Evaluation of biochemical markers and bone mineral density in patients with chronic kidney disease stage 5D at the start of hemodialysis treatment. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2013, roč. 2013, č. 157, s. 1-7. ISSN 1213-8118.
Azeem, K., Ševčíková, J., Tomášková, H., Horáková, D., Procházka, V., Martínek, A., Shonová, O., Janout, V. a Kollárová, H. Karcinom pankreatu a faktory životního stylu. Klinická onkologie. 2013, roč. 26, s. 257-262. ISSN 0862-495X.
Dítě, P., Nechutová, H., Svoboda, P., Kianička, B., Klvaňa, P., Kupka, T. a Martínek, A. Rabeprazol - blokátor protonové pumpy 2. generace. Interní medicína pro praxi. 2013, roč. 15, s. 179-183. ISSN 1212-7299.
Dítě, P., Kupka, T., Kianička, B., Bojková, M., Svoboda, P., Klvaňa, P., Rydlo, M. a Martínek, A. Refluxní choroba jícnu. Medicína po promoci. 2013, roč. 14, s. 3-6. ISSN 1212-9445.
Dítě, P., Klvaňa, P., Martínek, A., Novotný, I., Kianička, B., Nechutová, H., Bojková, M., Bodai, A. a Souček, A. Současné pohledy na etiopatogenezu chronické pankreatitidy. GASTROENTEROLÓGIA PRE PRAX. 2013, s. 69-71. ISSN 1336-1473.
Petejová, N., Martínek, A., Duricova, J., Zahalková, J., Kacirova, J., Urbanek, K., Grundmann, M. a Brozmanova, H. Vancomycin removal during low-flux and high-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patiens. In: 13th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology. Salt Lake City. 2013.
Kacířová, I., Petejová, N., Ďuricová, J., Urbánek, D. M. K., Grundmann, M., Martínek, A., Brozmanová, H. a Zahálková, J. Vankomycin removal during low-flux and high-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patients. In: 13TH International Congress of Therapeutic Drug Monitoring Clinical Toxicology. Salt Lake City. 2013.
Halvová, P., Grundmann, M., Brozmanová, H., Ďědochová, J. a Martínek, A. Vývoj hladin cyklosporinu A a jeho metabolitů v krvi pacientů po transplantaci ledvin během chronické fáze. In: 6. Slovensko-Česká konferencia klinickej farmakológie. Štrbské Pleso. 2013.
Svoboda, P., Konečný, M., Martínek, A., Hrabovský, V., Procházka, V. a Ehrmann, J. Acute upper gastrointestinal bleeding in liver cirrhosis patients. Biomedical Papers. 2012, roč. 156, s. 266-270. ISSN 1213-8118.
Petejová, N., Zahálková, J., Ďuricová, J., Kacířová, I., Brozmanová, H., Urbánek, K., Grundmann, M. a Martínek, A. Gentamicin pharmacokinetics during continuous venovenous hemofiltration in critically ill septic patients. J CHEMOTHERAPY. 2012, roč. 24, s. 107-112. ISSN 1120-009X.
Dítě, P., Nechutová, H., Novotný, I., Bojková, M., Urban, O., Kianička, B., Klvaňa, P., Trna, J. a Martínek, A. CHRONICKÁ PANKREATITIDA A DYSFUNKCE ORGÁNU GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU. Gynekológia pre prax. 2012, roč. 11, s. 190-193. ISSN 1336-3425.
Dítě, P., Geryk, E., Jelšíková, M., Novotný, I., Trna, J., Martínek, A. a Nechutová, H. Jak definovat osoby s vysokým rizikem pankreatického karcinomu. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, s. 195-198. ISSN 0042-773X.
Valkovský, I., Tvrdík, J., Martínek, A., Petejová, N., Švagera, Z., Čermáková, Z., Olšanská, R., Dědochová, J. a Pernicová, M. Kostní minerální denzita u nemocných s chronickým selháním ledvin při zahájení hemodialyzační léčby. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 2012, s. 817-824. ISSN 0042-773X.
Dítě, P., Novotný, I., Kala, Z., Hermanová, M., Nechutová, H., Dvořáčková, J., Martínek, A. a Trna, J. Pozitivita imunoglobulinu IgG4 v krevním séru u osob s karcinomem slinivky břišní. Gastroenterologie a hepatologie. 2012, roč. 66, s. 187-190. ISSN 1804-7874.
Svoboda, P., Konečný, M., Hrabovský, V., Martínek, A., Ehrmann, J. a Procházka, V. Přínos centralizace péče o pacienty s akutním krvácením do horního trávícího traktu. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, s. 191-195. ISSN 0042-773X.
Petejová, N., Martínek, A., Zahálková, J., Ďuricová, J., Brozmanová, H., Urbánek, K., Grundmann, M. a Kacířová, I. Vancomycin removal during low-flux and high-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patients. Biomedical papers. 2012, roč. 156, s. 1-6. ISSN 1804-7521.
Petejová, N., Martínek, A., Zahálková, J., Ďuricová, J., Brozmanová, H., Urbánek, K., Grundmann, M. a Kacířová, I. Vancomycin removal during low-flux and hign-flux extended daily hemodialysis in critically ill septic patients. Biomedical papers. 2012, roč. 156, s. 342-347. ISSN 1213-8118.
Petejová, N., Martínek, A., Zahálková, J., Ďuricová, J., Plášek, J., Valkovský, I., Grundmann, M. a Kacířová, I. Vliv kontinuální a intermitentní náhrady renálních funkcí na antibiotickou léčbu u kriticky nemocných v sepsi - praktický pohled na léčbu vankomycinem a gentamiciem. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, s. 448-454. ISSN 0042-773X.
Plášek, J., Dvořáčková, J., Jahoda, J., Trulíková, K., Mokošová, R., Daněk, T., Hrabovský, V. a Martínek, A. Acute interstitial pneumonia (hamman-rich syndrome) in idiopathic pulmonary fibrosis and bronchoalveolar carcinoma: a case report. BIOMEDICAL PAPERS. 2011, roč. 155, s. 403-407. ISSN 1213-8118.
Urban, O., Martínek, A., Machytka, E., Svoboda, P. a Klvaňa, P. Autoimunitní pankreatitida u pacientky s Crohnovou nemocí. Gastroenterologie a hepatologie. 2011, roč. 65, č. 65, s. 211-214. ISSN 1804-7874.
Urayama, K. Y., Holcatova, I., Janout, V., Foretová, L., Fabiánová, E., Adamcakova, Z., Ryska, M., Martínek, A., Shonová, O., Brennan, P. a Scélo, G. Body mass index and body size in early adulthood and risk of pancreatic cancer in a central European multicenter case-control study. INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER. 2011, roč. 129, č. 12/2011, s. 2875-2884. ISSN 0020-7136.
Doupal, V., Václavík, J., Petejová, N., Martínek, A., Táborský, M. a Plášek, J. Diagnostický algoritmus synkop: integrativní přístup. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, s. 826-833. ISSN 0042-773X.
Valkovský, I., Martínek, A., Olšanská, R., Skibová, J., Dědochová, J., Petejová, N., Pernicová, M. a Švagera, Z. Kostní denzita u hemodialyzovaných pacientů během ročního sledování a její souvislost s hladinami vitaminu D a dalšími parametry. Aktuality v Nefrologii. 2011, roč. 17, č. 17, s. 105-112. ISSN 1210-955X.
Plášek, J., Vybíralová, M., Dvořáčková, J., Petrušková, A., Sagan, J., Golián, M., Hrabovský, V., Petejová, N. a Martínek, A. Primární jaterní karcinoid. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, s. 590-594. ISSN 0042-773X.
Doupal, V., Fürstová, J., Furst, T., Krnáčová, A., Petejová, N., Hrabovská, Z., Martínek, A., Táborský, M., Plášek, J. a Šafarčík, K. The role of adrenomedullin and galanin in recurrent vasovagal syncope: a case control study. BIOMEDICAL PAPERS. 2011, roč. 156, s. 1-6. ISSN 1804-7521.
Konečný, M., Svoboda, P., Procházka, V., Hrabovský, V. a Martínek, A. Dostupnost a význam endiskopie u pacientů s akutním krvácením do horního trávicího traktu. In: 11. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny. Karlovy Vary. 2010.
Lochmanová, A., Lochman, I., Tomášková, H., Marsalková, P., Raszka, J., Mrázek, J., Dědochová, J., Martínek, A. a Brozmanová, H. Quantiferon-CMV test in prediction of cytomegalovirus infection after kidney transplantation. Transplantation Proceedings. 2010, roč. 9, s. 3574-3577. ISSN 0041-1345.
Martínek, A., Dědochová, J., Tomášková, H. a Lochmanová, A. Quantiferon-CMV Test in Prediction of Cytomegalovirus Infection After Kidney Transplantation. TRANSPL P. 2010, roč. 42, č. 42, s. 3574-3577. ISSN 0041-1345.
Plášek, J., Hrabovský, V. a Martínek, A. Refeeding syndrom - skrytá klinická hrozba. Refeeding syndrom - skrytá klinická hrozba. 2010, roč. 12, s. 439-441. ISSN 1212-7299.
Plášek, J., Doupal, V., Fürstová, J. a Martínek, A. The EGSYS and OESIL risk scores for classification of cardiac etiology of syncope: comparison, revaluation, and clinical implications.. Biomedical Papers. 2010, roč. 154, s. 169-173. ISSN 1213-8118.
Hrabovský, V., Zadák, Z., Blaha, V., Hyspler, R., Karlík, T., Martínek, A. a Mendlová, A. Cholesterol metabolism in active Crohn's disease. WIEN KLIN WOCHENSCHR. 2009, č. 121, s. 270-275. ISSN 0043-5325.
Martínek, A. Cholesterol metabolism in active Crohn's disease. WIEN KLIN WOCHENSCHR. 2009, roč. 121, č. 121, s. 270-275. ISSN 0043-5325.
Maršálková, P., Lochman, I., Lochmanová, A., Dědochová, J., Martínek, A., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Imunosuprese cyklosporinu A a fukčnost imunitního systému. s. 37-37. ISBN 978-80-7368-511-9.
Lochman, I., Maršálková, P., Lochmanová, A., Mrázek, J., Dědochová, J., Martínek, A., Brozmanová, H. a Grundmann, M. Nová možnost predikce cytomegalových infekcí u pacientů po transplantaci ledviny. s. 32-32. ISBN 978-80-7368-511-9.
Šajnar, J. a Martínek, A. Vnitřní lékařství. 2008.
Šajnar, J. a Martínek, A. Vnitřní lékařství I.. 2008.
Machytka, E., Svoboda, P., Klvaňa, P., Vávra, P., Mazur, M., Dostalík, J., Martínek, L. a Martínek, A. Bleeding to GIT - Description of two cases of aortoenteric fistula between duodenum and aortofemoral bypasse [Krvácení do horní části zažívacího traktu zpusobené píštělí mezi duodenem a aorto- femorálním bypassem - Popis dvou případů].. Endoskopie. 2007, č. 16 (1), pp, s. 23-25.
Komzáková, I., Grundmann, M., Dědochová, J. a Martínek, A. Comparison of blood and lymphocytes levels of cyclosporine A and ist metabolites AM1, AM9 a nd AM4N in stable renal transplant patients.. Ther. Drug. Monit., 2007. s. 531-531.
Machytka, E., Svoboda, P., Klvaňa, P., Martínek, A. a Ehrmann, J. Dlouhodobé sledování pacientů s klinickými známkami krvácení do horní části trávícího traktu a negativním endoskopickým nálezem. Vnitřní lékařství. 2007, s. 583-584.
Machytka, E., Ehrmann, J., Svoboda, P., Klvaňa, P., Martínek, A. a Vávra, P. Incidence krvácení do horní části zažívacího traktu v regionu Ostrava-Poruba v letech 2002-2005. Gastroenterologie a hepatologie. 2007, roč. 61, s. 124-128. ISSN 1804-803X.
Machytka, E., Svoboda, P., Klvaňa, P., Martínek, L., Martínek, A. a A Kol., .. Krvácení do horní části zažívacího traktu způsobené píštělí mezi duodenem a aorto-femorálním bypassem. Endoskopie. 2007, s. 583-584.
Machytka, E., Svoboda, P., Vávra, P., Mazur, M., Dostalík, J., Martínek, L. a Martínek, A. Krvácení do horní části zažívacího traktu způsobené píštělí mezi duodenem a aorto-femorálním bypassem - popis dvou případů.. Endoskopie. 2007, roč. 2007, č. 1, s. 23-25.
Machytka, E., Ehrmann, J., Svoboda, P., Klvaňa, P., Martínek, A. a Vávra, P. Long-term monitoring of patients with clinical symptoms of upper gastrointestinal tract: (PubMed) PMID: 18019662.. Vnitřní lékařství. 2007, č. 53(9),
Machytka, E., Ehrmann, J., Svoboda, P., Klvaňa, P., Martínek, A. a Vávra, P. Long-term monitoring of patients with clinical symptoms of upper gastrointestinal tract bleeding with a negative endoscopy result [Dlouhodobé sledování pacientů s klinickými známkami krváceni do horní části trávicího traktu a negativním endoskop. nálezem. Vnitřní lékařství. 2007, č. 53 (9), pp, s. 942-946.
Kollárová, H., Janoutová, G., Foretová, L., Martínek, A., Shonová, O., Procházka, V., Horáková, D., Čížek, L. a Janout, V. Pancreas cancer epidemiology: Czech. (PubMed) PMID: 17427753. Epidemiol. 2007, č. 56(1, s. 38-43.
Kollárová, H., Janoutová, G., Foretová, L., Martínek, A., Shonová, O., Procházka, V., Horáková, D., Čížek, L. a Janout, V. Pancreas cancer epidemiology [Epidemiologie karcinomu pankreatu]. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie. 2007, č. , 56 (1),, s. 38-43.
Kollárová, H., Janoutová, G., Foretová, L., Martínek, A., Shonová, O., Procházka, V., Horáková, D., Čížek, L. a Janout, V. The risk factors of pancreatic cancer [Rizikové faktory vzniku karcinomu pankreatu]. Klinická onkologie. 2006, č. 19 (6), pp, s. 287-289.
Šumná, E., Nováčková, L., Martínek, A. a Ščudla, V. Význam hodnocení sérových hladin volných lehkých řetězců imunoglobulinů u monoklonálních gamapatií. Interní med.. 2006, roč. 11, s. 502-504. ISSN 1212-7299.
Martínek, A., Horáček, J., Hrabovský, V. a Et Al., Contribution of Fine needle Aspiration Biopsy Under Control with Ultrasound for a More Precise Determination of the Etiology of Ascites. Praktický lékař. 2005, roč. 85, č. 8, s. 451-453. ISSN 0032-6739.
Martínek, A. Evaluation of the incidence of glucose metabolism impairments after de novo kidney transplantation using an oral glucose tolerance test: abstract. AM J TRANSPLANT. 2005, č. suppl.11, s. 408-409. ISSN 1600-6135.
Hrabovský, V. a Martínek, A. Hyponatremie-specifika léčebného postupu. Nukleus HK. 2005, s. 63-64.
Machytka, E., Klvaňa, P., Svoboda, P. a Martínek, A. Léčba krvácení do horní části zažívacího traktu u pacientů po koronární angioplstice s implantací stenu užívajících clopidogrel. Čes a Slov Gastroen a Hepatol. 2005, s. 49-49.
Martínek, A. Prospective, multicenter, randomized trial to compare incidence of new-onset diabetes mellitus and glucose metabolism in patients receiving cyclosporine microemulsion versus tacrolimus after de novo kidney transplantation. TRANSPL P. 2005, č. 37, s. 1001-1004. ISSN 0041-1345.
Martínek, A. Prospective, multicenter, randomized trial to compare incidence of new-onset diabetes mellitus and glucose metabolism in patients receiving cyclosporine microemulsion versus tacrolimus after de novo kidney transplantation. TRANSPL P. 2005, č. 37, s. 1001-1004. ISSN 0041-1345.
Martínek, A., Dvořáčková, J., Klvaňa, P., Horáček, J. a Hrabovský, V. Přínos cytologické aspirační punkce pod ultrazvukovou kontrolou pro úspěšné etiologie ascitu. -. 2005, č. 8, s. 451-453. ISSN 0032-6739.
Šajnar, J. a Martínek, A. Vnitřní lékařství II.. 2005.
Hrabovský, V. a Martínek, A. Vodněminerální změny u onemocnění jater a riziko hepatornálního syndromu. In: Abstract in: Zadák Z, Pokroky v léčbě poruch vnitřního prostřdí. Ardeapharma a.s. Ševětín, 2005. s. 48-49. ISBN 80-239-2066-9.
Martínek, A., Dvořáčková, J., Honka, M., Horáček, J. a Klvaňa, P. Importance of guided fine needle aspiration cytology (FNAC) for the diagnostics of thyroid nodules - own experience. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacky, Olomouc, Czechoslovakia. 2004, roč. 148, č. 148, s. 45-50. ISSN 1213-8118.
Murín, J. a Martínek, A. MANAŹMENT SRDCOVÉHO ZLYHANIA V GRAVIDITE. Kardiológia pre praxi. 2004, roč. 2, s. 101-104.
Martínek, A. A contribution to examination of propidium iodide and annexin V plasma cells indices in multiple myeloma. NEOPLASMA. 2003, roč. 50, č. 50, s. 363-371. ISSN 0028-2685.
Martínek, A. ECG in acute non-cardiac conditions. Vnitřní lékařství. 2003, č. 49, s. 779-784. ISSN 0042-773X.
Martínek, A. ECG in acute non-cardiac conditions. Vnitřní lékařství. 2003, č. 49, s. 779-784. ISSN 0042-773X.
Martínek, A. a Hrabovský, V. Life-threatening hyponatremia. Praktický lékař. 2003, č. 83, s. 410-412. ISSN 0032-6739.
Martínek, A. a Hrabovský, V. Life-threatening hyponatremia. Praktický lékař. 2003, č. 83, s. 410-412. ISSN 0032-6739.
Martínek, A. a Et Al., Results of therapy and changing prognosis of multiple myeloma during the last 40 years in the region of North and Middle Moravia: Group of 562 patients. HEMATOL J. 2003, roč. 4, č. 4, s. 351-357. ISSN 1466-4860.
Martínek, A., Hrabovský, V. a Klvaňa, P. The application of aspiration puncture under ultrasound control in the therapy of abscesses and other purulent foci in the liver, pancreas and kidney. Vnitřní lékařství. 2003, č. 49, s. 630-636. ISSN 0042-773X.
Martínek, A., Hrabovský, V. a Klvaňa, P. The use of aspiration puncture and drainage under the ultrasound control in the therapy of extra-organ intra-abdominal abscesses. Česká radiologie. 2003, č. 57, s. 215-220. ISSN 1210-7883.
Martínek, A., Hrabovský, V. a Klvaňa, P. The use of aspiration puncture and drainage under the ultrasound control in the therapy of extra-organ intra-abdominal abscesses. Česká radiologie. 2003, č. 57, s. 215-220. ISSN 1210-7883.
Bazijnovský, M. a Martínek, A. A new staging system for multple myeloma based on the Beta 2 microglobulin and thymidine kinase serum level. The Hematology Journal. 2002, s. 331-331.
Klvaňa, P., Martínek, A., Marten, P. a Dvořáčková, J. Cytology in diagnosis of pancreatic cancer. In: VII.TH CZECH-POLISH CONFERENCE ON INTERNAL MEDICINE: VII.TH CZECH-POLISH CONFERENCE ON INTERNAL MEDICINE 2002-11-22 Lázně Klimkovice.
Martínek, A. a Hrabovský, V. Hyperglycaemia 83 mmol/l - Case-report. Praktický lékař. 2002, č. 82, s. 270-272. ISSN 0032-6739.
Martínek, A. a Gumulec, J. Prognostic factors and clinical staging systems in multiple myeloma in the group of 237 patients from the years 1991-2002 treated with conventional chemotherapy I. Prognostic significance of selected clinical and laboratory markers. Klinická onkologie. 2002, č. suppl., s. 7-14. ISSN 0862-495X.
Martínek, A. a Gumulec, J. Prognostic factors and clinical staging systems in multiple myeloma in the group of 237 patients from the years 1991-2002 treated with conventional chemotherapy I. Prognostic significance of selected clinical and laboratory markers. Klinická onkologie. 2002, č. suppl., s. 7-14. ISSN 0862-495X.
Martínek, A. a Gumulec, J. Prognostic factors and clinical staging systems in multiple myeloma in the group of 237 patients from the years 1991-2002 treated with conventional chemotherapy II. Prognostic significance of some existing staging systems. Klinická onkologie. 2002, č. suppl., s. 15-20. ISSN 0862-495X.
Martínek, A. a Gumulec, J. Prognostic factors and clinical staging systems in multiple myeloma in the group of 237 patients from the years 1991-2002 treated with conventional chemotherapy II. Prognostic significance of some existing staging systems. Klinická onkologie. 2002, č. suppl., s. 15-20. ISSN 0862-495X.
Dvořáčková, J., Martínek, A. a Klvaňa, P. The differential diagnostic of pancreatic cystic Lesions from the cytologist´s point of view,. In: Seventh Czech - polish conference on internal medicine: Seventh Czech - polish conference on internal medicine 2002-11-22 Lázně Klimkovice. s. 26-27.
Martínek, A., Gumulec, J. a Et Al., Therapeutic results and changes in prognosis in patients with multiple myeloma in central and northern Moravia over the past 40 years. Vnitřní lékařství. 2002, č. 48, s. 707-717. ISSN 0042-773X.
Martínek, A. a Klvaňa, P. Are ultrasonic images in diabetics different?. Vnitřní lékařství. 2001, č. 47, s. 324-329. ISSN 0042-773X.
Minarik, T., Matoška, P., Pleva, L. a Martínek, A. Assessment of optimal AV delay in permanentdual - chamber pacing by dobutamin stress echocardiography. Europace Supplemants. 2001, č. 6, s. B124-B124.
Martínek, A., Klvaňa, P., Marten, P., Lešková, M. a Dvořáčková, J. Je sonografický nález u diabetiků odlišný?. Vnitřní lékařství. 2001, s. 324-329. ISSN 0042-773X.
Minarik, T., Martínek, A., Matoška, P., Pleva, L. a Stolarova, I. Revascularizarion and coronary Arteriogram in patients with coronary artery disease. Europace Supplements. 2001, č. 6, s. B174-B174.
Šimíček, J., Káňa, A., Martínek, A., Šajnar, J., Schenk, R., Tesař, Z. a Vykopal, V. Třicetileté zkušenosti s ergometrií do maxima u rizikového souboru 58 175 osob. Cor et Vasa Supplementum. 2001, roč. 43, s. 81-81.
Martínek, A. Léčba obezity. Hubneme s rozumem. 2000, č. 6, s. 19-20.
Štverák, P., Skotnicová, S., Vodvářka, P., Martínek, A., Haringová, M., Matoška, P. a Stolařová, I. Maligní stenosa horní duté žíly - kasuistika. Čas. Lék. Čes. 2000, s. 408-410. ISSN 0008-7335.
Pohlídal, A., Štípal, R. a Martínek, A. Význam stanovení troponinu. Laboratórna diagnostika. 2000, roč. 1, č. 5, s. 78-78. ISSN 1335-2644.


ZkratkaNázev předmětu
ELTIKEliminační léčebné techniky
1IVLPVnitřní lékařství v intenzivní péči
2ICHIChirurgie v intenzivní péči
2ICHPChirurgie v intenzivní péči
ASVLFAkutní situace ve vnitřním lékařství
DDVLFDiferenciální diagnostika ve vnitř. lék.
DIAZZDiabetologie
FKLO3Aplikovaná fyzioterapie v klin.oborech3
IGET1Interna a gerontologie 1
IGET2Interna a gerontologie 2
INKS1Ošetřov. péče v interních oborech
INRA1Interní obory 1
INRA2Interní obory 2
INRF1Interní lékařství 1
INRF2Interní lékařství 2
INRK1Interní obory 1
INRK2Interní obory 2
INVM1Interní lékařství 1
INVS1Ošetř. péče v interních oborech 1
INVS2Ošetř. péče v interních oborech 2
INZSPInterní lékařství
IPRLFInterní propedeutika
KLPKSKlinická propedeutika
KLPVSKlinická propedeutika
SRZK3Vnitřní lékařství
VLIKVnitřní lékařství v intenzivní péči
VLLLFVnitřní lékařství - souhrnná zkouška
VLNK1Vnitřní lékařství 1
VLNK2Vnitřní lékařství 2
VLNT1Vnitřní lékařství 1
VLNT2Vnitřní lékařství 2
VLVZ1Základy vnitřního lékařství1
VLVZ2Základy vnitřního lékařství2
VLZK1Vnitřní lékařství 1
VLZK2Vnitřní lékařství 2
VLZZ1Vnitřní lékařství 1
VLZZ2Vnitřní lékařství 2
VL1LFVnitřní lékařství I.
VL3LFVnitřní lékařství III.
VL4LFVnitřní lékařství IV.
VL5LFVnitřní lékařství V.
VVSETZáklady diag. metod ve vnitřním lék.
XKPBTKlin.prop. a technika v diag.n. pro BT
XVMBTVyš. metody a přístroj. technika pro BT
0II2OInterna 2
3ZVL1Vnitřní lékařství 1
4NKVLVnitřní lékařství 1
2FK3Aplikovaná fyzioterapie v klin.oborech 3
3IGE1Interna a gerontologie 1
3VSETZáklady diag. metod ve vnitřním lék.
4IGE2Interna a gerontologie 2
4INR1Interní lékařství 1
LCNK1Léčebná výživa 1 - cvičení
LCNK2Léčebná výživa 2 - cvičení
LCNT1Léčebná výživa 1 - cvičení
LCNT2Léčebná výživa 2 - cvičení
LVNK1Léčebná výživa 1 - přednáška
LVNT1Léčebná výživa 1 - přednáška
SZNK1SZZK - Teoretický základ
SZNK2SZZK - Nutriční obory
SZNK4SZZK - Obhajoba bakalářské práce
SZZK1SZZK - Teoretický základ
SZZK2SZZK - Nutriční obory
SZZK4Obhajoba bakalářské práce
4NKLCLéčebná výživa 1 - cvičení
4NKLPLéčebná výživa 1 - přednáška
2NRK1Interní obory 1
2NRP1Interní obory 1
3NRK2Interní obory 2
3NRP2Interní obory 2


Nenalezen žádný záznam.Modernizace-Diverzifikace-Inovace
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Období1/2012 - 12/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Sdílení znalostních a laboratorních kapacit pro biomedicínské inženýrství a bioinformatiku
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Stavukončený
instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub