Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Arnošt Martínek


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
místnost, podlaží, budova: ZZ 227, budova ZZ
funkce:
obor činnosti:interna
katedra / středisko (fakulta): Katedra interních oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 375 201
553 46 1701
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1958 – 1967pregraduální: ZDŠ Proskovice – Stará Ves
1967 – 1970pregraduální: SVVŠ Ostrava – Zábřeh
1970 – 1976pregraduální: LF UO Olomouc
1980postgraduální: Atestace I. stupně v oboru vnitřního lékařství
1983postgraduální: Atestace II. stupně v oboru vnitřního lékařství
1987vědecké: Externí vědecká aspirantura LF PU Olomouc (CSc.)
2004vědeckopedagogické: Habilitace v oboru vnitřního lékařství LF PU Olomouc (doc.)

Odborná angažovanost

1998 – 2006Člen výboru České internistické společnosti
1998 – 2005Člen redakční rady Vnitřního lékařství
2003 – dosudČlen redakční rady Biomedical papers
1989 – dosudStálý člen Územní znalecké komise KÚ MS kraje
1988 – dosudSoudní znalec Krajského soudu v Ostravě v oboru zdravotnictví odvětví interna
1993 – 2012Člen Vědecké rady LF OU
2008 – 2012Člen Vědecké rady OU
2017 – dosudČlen Vědecké rady OU
2009 – dosudČlen VR FSS OU
2003 – 2011Člen Vědecké rady LF PU Olomouc
2007 – 2011Člen Zdravotní komise magistrátu města Ostravy
2013 – 2016Člen Zdravotní komise KÚ MS kraje
2011 – dosudČlen VR AGEL
2016 – dosudČlen Dozorčí rady Nemocnice Nový Jičín

Pedagogická angažovanost

1976 – 1983sekundární lékař, KUNZ
1984 – 1987zástupce primáře, KUNZ
1988přednosta kliniky, FNsP Ostrava
1988 – dosudpřednosta kliniky, Fakultní nemocnice Ostrava
2000 – dosudFakulta zdravotnických studií, odborný asistent
2008 – 2012děkan LF OU
2017 – dosudděkan LF OU
1988 – 2005Externí učitel ILF / IPVZ Praha
2005 – dosudInterní učitel IPVZ Praha
1987 – 2011Předseda/člen komise u I. Atestace v oboru vnitřního lékařství
1988 – dosudOrganizace a vedení postgraduálních Odborných stáží IPVZ
1987 – dosudExterní učitel LFPU Olomouc
1989 – 1996Člen zkušební komise u státních zk. z VL – II. interní klinika UP
1997 – dosudČlen zkušební komise u státních zk. z VL – III. interní klinika UP
1998 – dosudČlen oborové komise při obhajobách Ph.D.
1997 – 1999Externí učitel VŠB – TU Ostrava
1993 – 2010Interní učitel ZSF OU v Ostravě
2010 – dosudInterní učitel LF OU
1996 – 2008Vedoucí katedry klinických předmětů LF OU

Organizace/spoluorganizace odborných kongresů

Ostravský internistický den s mezinárodní účastí (I–XIX)
Mezinárodní kongres interní medicíny pro lékaře v praxi (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X)
Mezinárodní konference českých a polských lékařů – internistů (I, II, III, IV, V, VI, VII)

Celostátní a mezinárodní odborná ocenění

1999Čestný diplom a medaile Polské internistické společnosti za rozvoj česko–polské spolupráce v interním lékařství
2002Jmenování čestným členem České internistické společnosti
2007Medal and Diploma of the Polish Society of Internal Medicine
2016Mimořádné ocenění za přínos k rozvoji MSK

Osvědčení

Funkční kurs organizace a řízení zdrav. (ILF Praha)
K výkonu lékařské praxe – odbor gastroenterologie (lékařská komora 1. 4.1995)
K výkonu lékařské praxe – odbor kardiologie (lékařská komora 1. 4.1995)
K výkonu lékařské praxe – odbor vnitřního lékařství (lékařská komora 1. 4.1995)
Funkční licence abdominální ultrasonografie (lékařská komora 29. 5.1998)
Licence pro výkon vedoucí lékař – primář pro obor interní lékařství (lékařská komora 29. 1.2002)

Zájmová činnost

Cvičitel horolezectví III. třídy
Rekreačně vysokohorská turistika, stolní tenis, cyklistika, plavání, šachy
Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.ZkratkaNázev předmětu
ELTIKEliminační léčebné techniky
0IELTEliminační léčebné techniky
1IVLPVnitřní lékařství v intenzivní péči
2ICHIChirurgie v intenzivní péči
2ICHPChirurgie v intenzivní péči
BZSZ3Stát. závěr. zk. 3 - klinické obory
9EPKKEpidemiologie kardiovaskulárních nemocí
9EPKPEpidemiologie kardiovaskulárních nemocí
ASVLFAkutní situace ve vnitřním lékařství
DDVLFDiferenciální diagnostika ve vnitř. lék.
DIAZZDiabetologie
FKLO3Aplikovaná fyzioterapie v klin.oborech3
IGET1Interna a gerontologie 1
IGET2Interna a gerontologie 2
INKS1Ošetřov. péče v interních oborech
INRAInterní obory 1
INRA1Interní obory 1
INRA2Interní obory 2
INRF1Interní lékařství 1
INRF2Interní lékařství 2
INRK1Interní obory 1
INRK2Interní obory 2
INVM1Interní lékařství 1
INVS1Ošetř. péče v interních oborech 1
INVS2Ošetř. péče v interních oborech 2
INZSPInterní lékařství
IPRLFInterní propedeutika
KLPKSKlinická propedeutika
KLPVSKlinická propedeutika
SRZK3Vnitřní lékařství
VLIKVnitřní lékařství v intenzivní péči
VLLLFVnitřní lékařství - souhrnná zkouška
VLNK1Vnitřní lékařství 1
VLNK2Vnitřní lékařství 2
VLNT1Vnitřní lékařství 1
VLNT2Vnitřní lékařství 2
VLVZ1Základy vnitřního lékařství1
VLVZ2Základy vnitřního lékařství2
VLZK1Vnitřní lékařství 1
VLZK2Vnitřní lékařství 2
VLZZ1Vnitřní lékařství 1
VLZZ2Vnitřní lékařství 2
VL1LFVnitřní lékařství I.
VL3LFVnitřní lékařství III.
VL5LFVnitřní lékařství V.
VL6LFVnitřní lékařství VI. - pneumologie
VVSETZáklady diag. metod ve vnitřním lék.
XKPBTKlin.prop. a technika v diag.n. pro BT
XVMBTVyš. metody a přístroj. technika pro BT
YASVLAcute situations in internal medicine
YDDVLDifferential diagnostics in internal med
YIPRLInternal propedeutic
YSRZ3Internal medicine
YVLLLInternal Medicine - Summary Exam
YVL1LInternal medicine I.
YVL3LInternal medicine III.
YVL5LInternal medicine V.
YVL6LInternal medicine VI. - pulmonology
0IDIZDiabetologie
0IGT1Interna a gerontologie 1
0IGT2Interna a gerontologie 2
0IIN9Interna
0IISPInterní lékařství pro soc. prac.
0II1OInterna 1
0II2OInterna 2
0IKLVKlinická propedeutika
0IKP9Klinická propedeutika
0INF1Interní lékařství 1
0INF2Interní lékařství 2
0IVLEVnitřní lékařství
0IVLIVnitřní lékařství v intenzivní péči
0IVLKVnitřní lékařství
0IVLZZáklady vnitřního lékařství
0IVVSZáklady diag. metod ve vnitřním lék.
0IZK1Vnitřní lékařství 1
0IZK2Vnitřní lékařství 2
0IZZ1Vnitřní lékařství 1
0IZZ2Vnitřní lékařství 2
3ZVL1Vnitřní lékařství 1
30ZK1Vnitřní lékařství 1
4IVLKVnitřní lékařství
4NKVLVnitřní lékařství 1
40ZK2Vnitřní lékařství 2
9ASVLAkutní situace ve vnitřním lékařství
9DDVLDiferenciální diagnostika ve vnitř. lék.
9IPRLInterní propedeutika
9SRZ3Vnitřní lékařství
9VLLLVnitřní lékařství - souhrnná zkouška
9VL1LVnitřní lékařství I.
9VL3LVnitřní lékařství III.
9VL5LVnitřní lékařství V.
9VL6LVnitřní lékařství VI. - pneumologie
0IFK2Aplik. fyzioterapie v klin. oborech 2
2FK3Aplikovaná fyzioterapie v klin.oborech 3
4INR1Interní lékařství 1
5INF2Interní lékařství 2
CHONPChronická onemocnění ženy
V2KP9Klinická propedeutika
V3IN9Interna
V3PI9Interna
2NRK1Interní obory 1
2NRP1Interní obory 1
3NRK2Interní obory 2
3NRP2Interní obory 2


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Dotace studia studentů Mgr. oboru Všeobecné lékařství AR 2019/20
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Období9/2019 - 11/2020
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavřešený
Dotace studia studentů Mgr. oboru Všeobecné lékařství
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Období9/2018 - 8/2019
PoskytovatelMoravskoslezský kraj
Stavukončený
Podpora rozvoje výuky magisterského stupně výuky oboru Všeobecného lékařství na LF OU
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelMŠMT
Stavukončený
Modernizace-Diverzifikace-Inovace
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Období1/2012 - 12/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Sdílení znalostních a laboratorních kapacit pro biomedicínské inženýrství a bioinformatiku
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub