Janáčkiana 2018

Název projektu:

Janáčkiana 2018

Evidenční č. smlouvy:

2290/2018/KVA

Příjemce dotace:

Ostravská univerzita

Doba realizace projektu:

1. dubna 2018 - 31. července 2018

Poskytovatel:

Statutární město Ostrava

Řešitel na OU:

prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.

Anotace

Pro konferenci Janáčkiana 2018, podobně jako v minulých letech, byla vybrána dvě konferenční témata (téma janáčkovské a téma hudebněpedagogické). Muzikologickou konferenci, která se koná v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, pořádá jako bienále Pedagogická fakulta OU. V roce 2018, kdy si připomínáme 90. výročí úmrtí významného rodáka z nedalekých Hukvald Leoše Janáčka, bude konference jednou ze stěžejních akcí projektu Janáček Ostrava 2018. Konference může ukázat hudebním odborníkům z celého světa skutečnost, jak Ostrava, Moravskoslezský kraj a kulturní instituce v této oblasti zcela mimořádně a cíleně pečují o odkaz Leoše Janáčka. Očekávaný dopad realizované konference lze spatřit zejména v marketingové rovině, konkrétně ve zvýšení zájmu o Ostravu jako janáčkovskou metropoli, do které stále častěji přijíždějí jak odborníci, tak i laičtí zájemci o skladatelský odkaz Mistra, často i z řad hudebních pedagogů i studentů pedagogických, filozofických či hudebních fakult vysokých škol. Proto chtějí pořadatelé letos přivést do Ostravy špičkové světové „janáčkology“ z USA, Anglie, SRN, Švýcarska a jejich účast na konferenci bude jistě inspirací pro celou řadu dalších muzikologů a hudebních pedagogů a studentů.

logo


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 09. 2018