Podpora rozvoje infrastruktury Lékařské fakulty OU

Název projektu:

Podpora rozvoje infrastruktury Lékařské fakulty OU

Evidenční č. smlouvy:

03749/2021/RRC

Příjemce dotace:

Ostravská univerzita

Doba realizace projektu:

1. ledna 2021 - 31. prosince 2024

Poskytovatel:

Moravskoslezský kraj

Řešitel na OU:

doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS

Anotace

Cílem projektu je spolufinancování nákladů projektu „ na vybudování moderního areálu Lékařské fakulty OU, který přispěje ke zkvalitnění výuky spojené s výzkumem v akreditovaných programech, a také i k vytvoření dlouhodobé mezisektorové spolupráce.

logo


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 04. 2022