Dotace na podporu rozvoje katedry psychologie FF  OU

Název projektu:

„Podpora katedry psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity – dlouhodobá spolupráce se statutárním městem Ostrava“

Evidenční č. smlouvy:

0675/2022/ŠaS

Příjemce dotace:

Ostravská univerzita

Doba realizace projektu:

1. ledna 2022 – 31. prosince 2022

Poskytovatel:

Statutární město Ostrava

Řešitel na OU:

doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.

Anotace:

Finanční prostředky jsou určeny na personální stabilizaci a rozvoj katedry psychologie FF OU. Bez kvalitního personálního zabezpečení nelze realizovat kvalitní studijní program v bakalářské formě studia, ani připravovat akreditaci navazujícího magisterského studia. Psychologie – jako regulované povolání – také vyžaduje úzké sepětí s praxí, kterého lez dosáhnout pouze zapojením odborníků z praxe do výuky. Personální stabilizace katedry směřuje ke snaze reakreditovat bakaklářský studijní program a personální posílení katedry cílí na přípravu akreditace navazujícího magisterského studia.

Cíl projektu úzce navazuje na Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy pro roky 2017–2023, především na prioritu A (Metropole regionu) a prioritu B (Bohatství v lidech) a na dokumenty, které tento materiál rozvíjejí. Současně je rovněž cíl projektu v souladu s dlouhodobým záměrem OU a FF OU a jejich aktualizacemi.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

logo


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 01. 2023