Podpora a financování příchozího excelentního vědce na OU

Název projektu:

Podpora a financování příchozího excelentního vědce na OU

Evidenční číslo smlouvy:

2984/2022/ŠaV

Příjemce dotace:

Ostravská univerzita

Doba realizace projektu:

1. září 2022 – 31. srpna 2025

Poskytovatel:

Statutární město Ostrava

Anotace:

V rámci Programu „Global Experts“ – „Podpora příchodu excelentních vědců na univerzity v Moravskoslezském kraji“ byla poskytnuta mimořádná dotace na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na příchod excelentního vědce do ČR.

Hlavním cílem programu je přilákat (v rámci startovacího grantu na 36 měsíců) na univerzity v Moravskoslezském kraji excelentní vědce dlouhodobě působící mimo ČR a nabídnout jim atraktivní podmínky pro realizaci svého výzkum v MSK, čímž přispějí k dlouhodobému růstu kvality a relevance výzkumu místních univerzit. Prostřednictvím angažování globálně úspěšných výzkumníků dojde k vytvoření předpokladů pro vznik špičkových vědeckých týmů, posílení výzkumu na nových globálně atraktivních tématech, což se následně projeví ve zvýšení úspěšnosti v evropských grantových schématech. Konečným důsledkem uvedených změn bude růst atraktivity VŠ studia v MS kraji se všemi pozitivními důsledky pro rozvoj celého regionu.

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

logo


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 01. 2023