Galerie Laboratoř

Název projektu:

Galerie Laboratoř

Evidenční č. smlouvy:

05331/2018/KPP

Příjemce dotace:

Ostravská univerzita

Doba realizace projektu:

1. ledna 2018 - 31. prosince 2018

Poskytovatel:

Moravskoslezský kraj

Řešitel na OU:

doc. MgA. František Kowolowski

Anotace

Galerie FU bude první veřejnou galerií Ostravské univerzity, Fakulty umění. Vedle stáží studentů, hostování pedagogů bude nejviditelnějším projevem spolupráce výměna výstavních projektů. Část výstavního programu galerie je věnována prezentaci uměleckých škol z ČR i ze zahraničí. Vyměňováním výstav a možností poskytnout prostory vlastní galerie zajímavým projektům z jiných škol upevňujeme dobré jméno FU a zvyšujeme její atraktivitu pro další spolupráci.

logo


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 08. 2018