OU > Věda a tvůrčí činnost > Projekty a granty > Projekty územně správních celků

Ostravská univerzita

Galerie Laboratoř

Název projektu:

Galerie Laboratoř

Evidenční č. smlouvy:

05331/2018/KPP

Příjemce dotace:

Ostravská univerzita

Doba realizace projektu:

01. 01. 2018 - 31. 12. 2018

Poskytovatel:

Moravskoslezský kraj

Řešitel na OU:

doc. MgA. František Kowolowski

Anotace

Galerie FU bude první veřejnou galerií Ostravské univerzity, Fakulty umění. Vedle stáží studentů, hostování pedagogů bude nejviditelnějším projevem spolupráce výměna výstavních projektů. Část výstavního programu galerie je věnována prezentaci uměleckých škol z ČR i ze zahraničí. Vyměňováním výstav a možností poskytnout prostory vlastní galerie zajímavým projektům z jiných škol upevňujeme dobré jméno FU a zvyšujeme její atraktivitu pro další spolupráci.

logo


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 08. 2018

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub