Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2020 a první čtvrtletí roku 2021

Název projektu:

Kvalitní studijní programy jako klíčový prvek přípravy odborníků na FF OU

Evidenční č. smlouvy:

1055/2020/ŠaS

Příjemce dotace:

Ostravská univerzita

Doba realizace projektu:

1. ledna 2020 – 31. března 2021

Poskytovatel:

Statutární město Ostrava

Řešitel na OU:

doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.

Anotace:

Cílem projektu je vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj vysokoškolského vzdělávání v Ostravě v níže uvedených vybraných oblastech. Důraz je kladen na vytvoření podmínek, vedoucích k akreditaci dvou navazujících magisterských studijních programů v oblasti sociologie a psychologie. Cílem projektu je rovněž posílení již existujícího navazujícího magisterského studijního programu v oblasti dějin umění tak, aby bylo možné v budoucnu splnit podmínky akreditace doktorského studijního programu se specializací, zaměřenou na péči a ochranu průmyslových památek a kulturního dědictví.

Cíl projektu úzce navazuje na Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy pro roky 2017–2023, především na prioritu A (Metropole regionu) a prioritu B (Bohatství v lidech) a na dokumenty, které tento materiál rozvíjejí. Současně je rovněž cíl projektu v souladu s dlouhodobým záměrem OU a FF OU a jejich aktualizacemi.


Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

logo


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 01. 2021