Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava 2018 (ISSO 2018)

Název projektu:

Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava 2018 (ISSO 2018)

Evidenční č. smlouvy:

1584/2018/KVA

Příjemce dotace:

Ostravská univerzita

Doba realizace projektu:

1. ledna 2018 - 31. prosince 2018

Poskytovatel:

Statutární město Ostrava

Řešitel na OU:

prof. PhDr. Zbyněk Janáček

Anotace

Hlavním cílem projektu je oživování, povzbuzování a zesilování kulturní spolupráce a také propagování kulturních tradic. Projekt navazuje na ideje myšlení o umění jako o významné složce edukace a tvorby kulturního dědictví, na ideje o směrech, které určují jeho nové trendy i technické možnosti a o budoucnosti této profese i role umělce v integračním mezinárodním kontextu a také kontextu dnešní Evropy.

logo


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 08. 2018