6. ročník mezinárodních interpretačních klavírních kurzů na Fakultě umění

Název projektu:

6. ročník mezinárodních interpretačních klavírních kurzů na Fakultě umění OU

Evidenční č. smlouvy:

2579-2017-KVA

Příjemce dotace:

Ostravská univerzita

Doba realizace projektu:

1. května 2017 - 30. listopadu 2017

Poskytovatel:

Statutární město Ostrava

Řešitel na OU:

doc. MgA. Eliška Novotná
Mgr. Lukáš Michel, ArtD.

Anotace

Od roku 2011 probíhají na Fakultě umění mezinárodní interpretační klavírní kurzy. Toto setkání mladých umělců má již tradičně velký ohlas nejen u kurzistů a hudební odborné veřejnosti, ale také v médiích. Je výbornou propagací města Ostravy a Ostravské univerzity. Každoročně přijíždějí do Ostravy v souvislosti s konáním kurzů studenti z České republiky a zahraničí, z nichž mnozí zde poté pokračují ve svých vysokoškolských studiích. V rámci kurzů probíhají individuální lekce, koncerty, přednášky a výlety, které seznamují mladé adepty klavírního umění s okolím Ostravy.

logo


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 09. 2017