Hudební večery Ostravské univerzity v Českém rozhlase

Název projektu:

Hudební večery Ostravské univerzity v Českém rozhlase

Evidenční č. smlouvy:

MOaP/75824/7/OŠR/J.J

Příjemce dotace:

Ostravská univerzita

Doba realizace projektu:

1. ledna 2018 - 31. prosince 2018

Poskytovatel:

Statutární město Ostrava

Řešitel na OU:

doc. Mgr. Igor Františák, Ph.D.

Anotace

Nový cyklus komorních koncertů pořádá Fakulta umění Ostravské univerzity pod záštitou rektora Ostravské univerzity prof. MUDr. Jana Laty, CSc. Tento cyklus navazující na předešlý a velmi úspěšný ročník bude probíhat v období leden – prosinec 2018, během této doby Fakulta umění uvede celkem šest koncertů komorní hudby, na kterých vystoupí nejen přední pedagogové a studenti fakulty, ale také pozvaní hosté od nás i ze zahraničí.

logo


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 08. 2018