Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Průběžná evaluace individuálního systémového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend".
Id projektu
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období1/2018 - 3/2019
PoskytovatelVeřejné zakázky
Stavukončený
AnotaceCílem evaluace je navržení a provedení průběžného hodnocení procesu realizace projektu MPSV s názvem: Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend (reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539) a navržení jednotného systému hodnocení místních koncepcí sociálního bydlení, které s podporou MPSV budou tvořit a realizovat spolupracující obce, zejména obce implementující projekty v rámci OPZ. Předmětem veřejné zakázky je: 1.úvodní zhodnocení potřeb obcí a ex ante hodnocení projektu MPSV 2.návrh jednotné metodiky monitorování a hodnocení intervencí na úrovni obcí 3.formativní procesní hodnocení implementace systémového projektu MPSV ke konci roku 2017 4.formativní procesní hodnocení implementace systémového projektu MPSV ke konci roku 2018 5.analýza lokálních koncepcí vytvořených v rámci projektů obcí, 6.poskytování průběžné podpory MPSV při implementaci systémového projektu.