Budovy

budova B (Českobratrská 16, Moravská Ostrava )

Fakulta umění - galerie GAFU, komorní sál, Fakulta sociálních studií, Evropský výzkumný institut soc. práce, Rektorát – aula

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies