Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Netradiční formát plánování služeb sociální práce na úrovni obcí
Id projektuSGS03/FSS/2021
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Anotace Znalost uživatelů sociální práce jako zdroje vědění je v sociální práci je dlouhodobě marginalizována a podceňována. Snahy o podporu participace uživatelů služeb sociální práce na jejich rozvoji a plánování mohou tuto nerovnováhu pomoci vyrovnávat a vykročit k oceňování zkušeností uživatelů při utváření znalostní základny sociální práce. Cílem projektu je vytvořit nástroj, který umožní zapojení perspektivy lidí se zkušeností do spoluvytváření znalostní základy plánování služeb sociální práce na úrovní obcí s využitím participativního akčního výzkumu.