Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rozvoj teorie sociální práce podporující práva lidí s postižením v procesu deinstitucionalizace
Id projektu24-10176S
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2026
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceProjekt zkoumá roli sociální práce při podpoře naplňování práv osob se zdravotním postižením na nezávislý život a zapojení do společnosti v procesu deinstitucionalizace (DI) pobytových služeb v České republice. Cílem projektu je porozumět faktorům ovlivňujícím DI, vytvořit nové modely sociální práce podporující tato práva lidí s postižením během procesu DI a formulovat návrhy de lege ferenda zaručující tato práva. Výzkum využije kvalitativní metodologický design opírající se o postupy situační analýzy. Data budou získána od: 1) osob s postižením, které se v rámci procesu DI přestěhovali z pobytové sociální služby do přirozeného prostředí či sociální služby s nižší mírou podpory, 2) sociálních pracovníků podílejících se na DI, 3) aktérů v hnutí za DI sociálních služeb pro osoby s postižením, 4) představitelů územních samosprávných celků odpovědných za DI. Poznatky napomohou osobám s postižením k úspěšné DI, včetně převzetí kontroly nad vlastním životem, snížení rizik sociálního vyloučení, reinstitucionalizace a transinstitucionalizace.