Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia
Id projektuRRC/05/2013
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období9/2013 - 8/2014
PoskytovatelDěkanát FSS, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceFakulta sociálních studií OU má bohaté zkušenosti s vedením mladých akademických pracovníků, je realizátorem mnoha národních i mezinárodních výzkumných projektů. Je jednou ze dvou VŠ v ČR (vedle MU v Brně), která má akreditován doktorský studijní obor Sociální práce.