Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora absolventů doktorského studia sociální práce
Id projektuRRC/04/2010
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období7/2011 - 10/2012
PoskytovatelKatedra sociální práce, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je finanční podpora dvou absolventek doktorského studia sociální práce. Projekt usiluje o zlepšování pracovních podmínek pro mladé talentované akademické pracovníky , jejichž působení na katedře metod sociální práce přispěje ke zvyšování kvality činností Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě v oblasti vědy a výzkumu, zahraničních vztahů a v pedagogické oblasti. Základní podmínkou dosažení tohoto cíle je posílení a udržení kvalitního personálního zajištění. Projekt si klade za cíl vytvořit motivující pracovní podmínky pro úspěšné absolventy doktorského studia, kteří se již během svého studia významně zapojili do činností pracoviště a prokázali své odborné kvality.