Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Romští lídři - hybatelé změny
Id projektuLP-HROVA1A-004
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období9/2021 - 8/2023
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavv udržitelnosti
AnotaceProjekt je zaměřen na vytvoření efektivní romské platformy sestavené z romských lídrů fungující v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, zpočátku tvořenou lídry 4 komunitních skupin v moravských a slezských lokalitách (Třinec, Přerov, Ostrava-Kunčičky a Ostrava-Přívoz) napojených na realizátora a partnery. Zaměříme se na posílení odborných znalostí a nutných dovedností romských lídrů v těchto regionech tak, aby byli schopni se lépe orientovat v problematice komunitní práce, angažovat a efektivně pracovat ve svých komunitách, spolupracovat s dalšími relevantními subjekty a partnerskými organizacemi a tímto způsobem přispět k naplňování cílů Strategie romské integrace na krajské a místní úrovni. V rámci projektu proběhne mapování vzdělávacích potřeb zapojených komunit (4 partnerů) a poté bude vypracován a realizován vzdělávací plán formou seminářů a workshopů. Mimo výše uvedené je snahou vzdělávání propojení zkušeností a perspektiv v oblasti komunitní práce. Garantem této aktivity bude Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity. Prohloubením dovedností a kompetencí Romských lídrů, může docházet k efektivnější tvorbě strategií v boji se sociálním vyloučením na místních úrovních. Jednou z aktivit projektu bude podpora lídrů při realizaci místních komunitních aktivit a akcí (praktické uplatnění získaných kompetencí) ? včetně výjezdních akcí komunit, a akcí na propojování sousedství v lokalitách (akce na zlepšení komunikace s lidmi žijícími kolem lokalit). Dalším, dílčím cílem projektu je vzdělávání a osvěta zástupců většinové společnosti, především zaměstnanců institucí a úřadů, kteří při své práci přicházejí s Romy do styku, a to o problematice sociálního vyloučení Romů, o jeho příčinách i o metodě komunitní práce v romských komunitách. S tím bude souviset i příprava propagačních materiálů (profesionální videa, fotografie aj.) a vytvoření internetových stránek projektu, s cílem zlepšit mediální obraz romské komunity v české společnosti.