Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Poskytování dotací vysokým školám na podporu talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia
Id projektuMSK_DT3
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období9/2014 - 8/2015
PoskytovatelDěkanát FSS, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je finanční podpora dvou talentovaných studentek doktorského studijního oboru Sociální práce. Chceme zlepšit pracovní podmínky mladých talentovaných a perspektivních vědců a zvyšovat tak kvalitu činnosti Fakulty sociálních studií v oblasti vědy a výzkumu. Podmínkou dosažení tohoto cíle je udržení si kvalitních absolventů doktorského studia, kteří se již během svého studia významně zapojili do vědeckovýzkumné činnosti pracoviště.