Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Reintegrace matek samoživitelek žijících v azylových domech do trvalých forem bydlení
Id projektuSGS01/FSS/2015
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceSociální služby pro matky samoživitelky v azylových domech nejsou v řadě případů účinné. Výzkumný projekt je zaměřen na skupinu matek samoživitelek z azylových domů ve městě Ostrava, které odchází do trvalých forem bydlení. Cílem projektu je identifikovat bariéry a akcelerátory úspěšné reintegrace v oblasti bydlení a zjistit potřeby matek odcházejících do trvalých forem bydlení. Hlavní cíl projektu ovšem spočívá v přenesení poznatků z této studie do praxe sociální práce v azylových domech pro matky s dětmi a umožnit tak zefektivnění sociální práce v těchto zařízeních. Projekt bude realizován prostřednictvím kvalitativní výzkumné strategie, konkrétně pak za využití participativního přístupu, tedy spolupráce se dvěma peer výzkumnicemi z prostředí azylového domu pro matky s dětmi. Peer výzkumnice se budou přímo podílet na konstrukci polostrukturovaných interview, na realizování rozhovorů s matkami v azylových domech a na jejich následné analýze. Zjištění z rozhovorů budou posléze ověřována pomocí focus groups se dvěma cílovými skupinami, a sice s matkami z azylových domů pro matky s dětmi ve městě Ostrava a s jejich významnými druhými, tedy s osobami, které matky samy identifikují jako významné pro realizaci odchodu z azylového domu.